Regering werk aan Nationaal Migratie Beleidsplan

De regering treft in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) voorbereidingen voor een uitvoerbaar Nationaal Migratie Beleidsplan. Dit document dient in overeenstemming te zijn met internationale normen en waarden.

Op voorstel van het IOM is er een Interministeriële Coördinatie werkgroep voor migratie ingesteld. Overheidsfunctionarissen die zitting hebben in deze werkgroep, nemen deze week deel aan de training Essentials of a Migration Management. Deze training, waarin diverse migratiegebieden worden belicht, ging op dinsdag 26 juli van start in de Royal Ballroom van hotel Torarica.

“Het is een driedaagse training van overheidsfunctionarissen die toegelaten zullen worden tot een werkgroep om het nationaal beleidsplan te helpen formuleren”, zegt Rachel Groenveld, hoofd Migratie op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). 

De training beoogt capaciteitsversterking en de functionarissen de basistools aan te reiken met betrekking tot alle aspecten rond migratie, zodat ze beter kunnen inspelen op zaken. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende ministeries en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).  

Middels de uitvoering van het Nationaal Migratie Beleidsplan zal Suriname met inachtneming van de duurzame ontwikkelingsagenda, inspelen op de kansen en uitdagingen van migratie op nationaal, regionaal en mondiaal niveau. De Interministeriële Coördinatie werkgroep voor Migratie zal belast zijn met onder andere regelmatig overleg met relevante stakeholders, coördinatie van de aanbevolen stappen voor de totstandkoming, implementatie en monitoring van het migratiebeleid, het begeleiden, toezicht houden en het doen van aanbevelingen aan de regering over strategische prioriteiten op het gebied van internationale migratie en de ontwikkelingen op dit gebied.

In 2020 is de regering, met het ministerie van BIBIS als trekker, in samenwerking met de IOM begonnen aan het traject voor het opstellen van een Nationaal Migratie Beleidsplan voor Suriname. IOM verleent niet alleen technische ondersteuning, maar is ook belast met het identificeren en betrekken van fondsen voor het financieren van de bijbehorende activiteiten in dit kader. 

In 2020 is de Migration Needs Assessment gedaan, waarvan de resultaten in 2021 zijn gepubliceerd. Verder is in 2022 de Migration Governance Indicator Assessment uitgevoerd, waarvan de definitieve resultaten nog in voorbereiding zijn. 

error: Kopiëren mag niet!