‘Goodwill Sport Ambassadeurs blijven zich aandienen’

Er is voldoende hoop en geloof bij het Directoraat Sportzaken op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport voor een goede en versneld sport en topsport ontwikkeling in Suriname.

Dit zegt de directeur Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw op basis van de successen die worden behaald met de twee beleidsgebieden van het Instituut Nationale Sportselecties en Sportdiplomatie. In het bijzonder bij de laatstgenoemde dienen sportlegendes, gewezen topsporters en sport voorbeeldfiguren zich aan ter ondersteuning van het “Gericht Nationaal Beleid” ontwikkeld door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Sport is een instrument om de interculturele en economische samenwerking en de verstandhouding tussen naties en culturen te bevorderen en dat het potentieel ervan een onderdeel kan zijn van de uitbreiding en versterking van de contacten tussen Suriname en andere landen. En zo ook de sportontwikkeling in Suriname te stimuleren, middels sportdiplomatie.

In dat kader is de tweede groep Goodwill Sport Ambassadeurs binnen het Caribisch gebied in aanwezigheid van de Goodwill Ambassadeur binnen Europa Melvin Gerard Heuvel en de onderdirecteur Onderzoek, Informatie en Kadervorming (OIK), Deborah Winson aangesteld.
Deze zijn Maureen Tilburg-Bulo (zwemmen), Pearl Gerding (karate), John Goede (tennis), Roy Lie (schietsport), Angelo Simson (gevechtssport) en Robbie Poetisi (voetbal).

Zij zullen de gestelde doelen opgenomen in het ‘Gericht Nationaal Sportbeleid’ mede helpen uitdragen. De ambassadeurs zullen ook meewerken aan de algemene sportontwikkeling van Suriname middels de 5 M’s: Mogelijkheden, Middelen, Materiaal, Motivatie en Makandra (samenwerkingen). Zij zullen op zoek gaan naar mogelijke samenwerkingen met derden ten behoeve van sportontwikkeling in Suriname.

De directeur Sportzaken is hun toegezegde bijdrage en ondersteuning zeer erkentelijk. Invulling geven aan het sportbeleid in Suriname vraagt een geintegreerde samenwerking tussen verschillende individuen en organisaties.

error: Kopiëren mag niet!