Dienstbaar aan de keten

Deel 5

Black Lives Matter

De Nederlandse Bank (DNB) gaat ervanuit, dat Nederland te maken heeft met zijn slavernijverleden en Suriname daarin geïnteresseerd is. Er werd onderzoek verricht naar de betrokkenheid van de bank bij de slavenhandel waarin Nederland ver boven andere koloniale machthebbers uitblinkt. De verfoeilijke Nederlandse handel strekte zich van Afrika uit naar alle gebieden in de Nieuwe Wereld. Nederland wordt in toenemende mate met de consequenties hiervan geconfronteerd.

Kanker 

Meningen van Surinamers en personen van die afkomst die verstrooid over de wereld wonen over multi-etnisch Nederland: “Ik ben nogal heetgebakerd. Mijn echtgenote houdt mij in toom met de woorden: wind je niet op, denk aan je hart. Maak je niet druk, boosheid slaat op de maag, je krijgt er maagzweer van. Een dergelijk advies kan ik niet aan Nederland geven, die met het slavernijverleden in de maag zit. Het is een pijnlijke ingreep, maar de kanker moet eruit.”

A no mi

“Nederlanders beschouwen zichzelf als tolerant. Het bestaan van, aan de slavernij gerelateerd racisme wordt ontkend, zo niet betwijfeld. De Nederlandse geschiedschrijvers trachten de gruweldaden te verbergen.  Er worden de afgelopen tijd aan de lopende band dikke volumes gepubliceerd waarin Nederlandse wandaden sterk worden afgezwakt. Nederlandse instituten ontkennen.”

Omzichtigheid

“Nederlanders zijn een handelsvolk, diplomatisch tot op het bot. Moet wel, als je producten en diensten slijt, zal je willen of niet vriendelijk te werk gaan. Maar, ala pir’ tifi a no lafu. Als een boef zich vroom voordoet, kun je maar beter oppassen. Van vos naar de duivel is maar één stap. Deze karaktereigenschap werd door de eeuwen heen gekweekt en geperfectioneerd.”

Met de kop in het zand

“Er wordt in Nederland in toenemende mate aandacht besteed aan het slavernijverleden. Het is een proces dat niet alleen onder de allochtonen de gang. De autochtonen (die er liefst niet aan denken), steken hun kop in het zand, maar worden door meerdere tendensen in de wereld gedwongen om het probleem in de ogen te zien.”

Strijd

“Afrikanen die met kracht en geweld naar de Nieuwe Wereld werden gesleept, prefereerden in vrijheid te leven achter de sula’s boven het slavenjuk. Zij hebben gevochten tegen het gouvernement en de slavenhouders en zegevierden in de binnenlandse oorlog. De vredesakkoorden bevestigen zulks.”

Buffer

“De Surinaamse bevolking van Europese afkomst die in vergelijking met de slavenbevolking ver in minderheid was, heeft altijd gevreesd voor slavenopstanden. Bij de afschaffing van de slavernij bestond die vrees ook. Daarom werd besloten de contractarbeiders uit Brits- en Nederlands-Indië naar Suriname te halen. Zij werden als buffer ingezet tussen het Europees en Afrikaans bevolkingsdeel.

Verdeel en heers

“De verdeel en heerspolitiek in Suriname, kwam toen echt goed van de grond en heeft zich verder ingewoekerd in alle facetten van de samenleving.”

Schild

“Het was niet de eerste keer in de geschiedenis, dat de bufferpolitiek, waarbij de contractarbeiders als schild dienden tussen de eigenaren van Suriname en de vrijgekomen slaven, werd toegepast.”

Kordon van defensie

“Rondom de plantages van de oude kolonie werd een verdedigingslinie opgeworpen tegen de aanvallen van de gevluchte slaven. Destijds kregen Joden de verst afgelegen gronden toegewezen. Waardoor deze bevolkingsgroepen de zwaarste klappen incasseerden van de loweman die op tocht gingen om zich te voorzien van benodigdheden die zijn konden gebruiken in het oerwoud en om de nog in slavernij verkerende broeders te bewegen om te ook te vluchten.” 

Diasporastrijdkrachten

Anno 2022 heeft het strijdtoneel zich naar Nederland uitgebreid. Met een half miljoen Nederlanders van Suriname afkomst op Nederlandse bodem waarvan een aanzienlijk deel van creoolse afkomst is. Er is menskracht om ter plaatse het Surinaamse strijd tegen de koloniale machthebbers op meerdere niveaus voort te zetten.”

Lobby- en pressiegroep

De Surinamers in diaspora zijn en zullen belangrijk blijven voor Suriname. Dit niet alleen vanwege de familie en culturele banden, geldovermakingen en pakketten naar familie, vrienden en kennissen in Suriname. In Nederland zijn zij een belangrijke lobby- en pressiegroep om op een rechtvaardige benadering van het slavernijverleden af te dwingen. De strijd tegen het kolonialisme zal vooral op Nederlandse bodem uitgevochten worden.

Ver van mijn bed

Het laat Nederland koud, dat als gevolg van het slavernijverleden, de gezaaide en gevoede Suriname in brand staat. Het is een ver van hun bed show. Het deert de Nederlander niet. Maar er wordt terdege rekening gehouden met de borrelende multi-etnische Nederlandse samenleving.

Debat

Het politiek debat over het slavernijverleden laait in Nederland meer dan in Suriname op. Er wordt nagedacht over de slavernij. Het gaat om de Nederlandse geschiedenis waaruit Suriname uit de grond is gestampt.

Frustratie

“De manier van strijd, verwerken en heling vindt in Suriname anders dan in Nederland plaats. In Suriname heeft men het hoofd ergens anders naar. Het land heeft de handel vol met herstel van de geestelijke koloniale verminking, misvorming en materiële ontbering. De boog in Suriname is zeer gespannen. Uitbarstingen van frustratie, trauma’s uit het verleden, opgekropte woede zijn niet denkbeeldig. Het volk reageert haar problemen tegen elkaar af. Nederland blijft buiten schot.”

Vuist maken

“De Surinamers in diaspora zijn door de verdeel en heers politiek die als het waren in hun chromosomen zit, niet allemaal even bewogen over het slavernijverleden. Als het om een vuist maken gaat, zullen de creolen het hoofdzakelijk alleen moeten doen, omdat zij sterker betrokken zijn bij het slavernijprobleem.”

Profiterende

“Het is net als bij een arbeidsconflict waar er gestaakt wordt. De stakingsbrekers profiteren bij het toekennen van de eisen wel van verworvenheden.”

Solidariteit

“De creolen in Nederland ontvangen veel meer solidariteit van andere minderheden in het koude kikkerland. De mondiale onvrede tegen racisme, dat gekoppeld wordt aan het slavernij- en koloniale verleden is een zorgelijke kwestie. Het wegkijken van Nederland wordt niet meer geaccepteerd het slavernijverleden wordt hen onder de neus gewreven.”

Acceptatiebereidheid

“Systematische uitsluiting en discriminatie van groepen op basis van geschreven, ongeschreven regels, tradities, manieren en gedragingen staan onder vuur. Volgens Nederlandse berekeningen zal In 2040 één op de drie inwoners van Nederland een allochtone afkomst hebben. Het is bekend, dat de en tolerantie onder autochtonen in dit scenario op een dieptepunt aangekomen. Dat uit zich onder meer in het tot stand komen van een zeer restrictief migratiebeleid en een directief inburgeringsbeleid.”

Assimileren

“Autochtonen verlangen van allochtonen dat zij assimileren of vertrekken. In dit scenario is geen plaats voor normen, waarden en gewoonten die afwijken van die van de autochtone bevolking. Antiracisme demonstraties nemen toe. In vrijwel alle steden zijn er demonstraties tegen racisme gehouden. De Nederlandse politie en veiligheidsautoriteiten hebben handen vol werk om radicalisme en uitspattingen te voorkomen.”

BLM

Black Lives Matter, een wereldwijde organisatie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada heeft Nederland bereikt. Om de dreiging te kalmeren hebben meerdere gemeenten en instituten excuses aangeboden. Excuses maken werken echter geen schuld weg.”

Slot.

HD

error: Kopiëren mag niet!