DA’91 deelt eisen met presidentiële afvaardiging

Een afvaardiging van het DA’91-bestuur had zaterdag 23 juli een gesprek met de regering Santokhi. De partij werd vertegenwoordigd door Angelic del Castilho (voorzitter), Rossiana Budel en Subhas Jhauw. 

DA’91 hield de presidentiële afvaardiging het volgende voor:

Nu twee jaren na het aantreden van regering Santokhi constateert de partij:

Een verdiepende armoede in onze samenleving.

Een verdiepende armoede in onze samenleving.

Een steeds groter wordend onbegrip, intolerantie en afstand tussen de regering en de samenleving.

Steeds vaker zijn er indicaties van bestuurlijke missers met consequenties voor het vertrouwen van de samenleving in de regering, in de democratie, en onze toekomst.

Dit resulteert in:

Steeds meer onvrede onder de burgers van ons land.

Toenemende roep voor verandering van bestuurlijke regeringsbeleid

Groeiende ruimte voor antidemocraten.

De partij heeft het initiatief genomen met de president te communiceren vanuit haar verantwoordelijkheid naar de samenleving en haar onwrikbare overtuiging dat een democratische samenleving de basis is voor een leefbare samenleving.

De mate waarin de onvrede de afgelopen 2 jaren die onder de burgers zich heeft ontwikkelt en de wijze waarop er tot nu toe op gereageerd wordt, heeft voor ruimte en voeding gezorgd voor onvrede en ergernis onder de samenleving.

DA’91 is van mening dat indien de regering nu geen significante en merkbare aanpassingen in haar beleid maakt, met name op het politiek-bestuurlijke, het financieel-economische en sociaal-maatschappelijk vlak, het resultaat zeer desastreus voor onze totale samenleving zal zijn De kloof die de regering tussen de politiek en samenleving heeft gecreëerd dient door nationaal, niet etnisch, denken en handelen weggemaakt te worden.

DA’91 is van oordeel om de polarisatie die door regering gecreëerd is in de samenleving Da’91 stelde de presidentiële afvaardiging voor een aantal on ethische besluiten in te trekken waaronder:

De First Lady dient afstand te nemen van alle functies in Raden van Commissarissen en op het Kabinet en zich beperkt tot de formele en traditionele functie van First Lady.

De minister van Financiën op non-actief gesteld wordt, tijdens het strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot “het reçu schandaal”, gezien hij in zijn politiek bestuurlijke rol ernstig heeft gefaald.

De minister van GGB op non-actief gesteld wordt, gezien zij in haar politiek bestuurlijke rol ernstig heeft gefaald als hoofdverantwoordelijke van het departement.

Grond uitgiftes in het kader van het Sabaku project en Kronenburg moeten terug gedraaid worden. Hierbij is niet leidend als het juridisch al dan niet correct is afgehandeld, maar het moreel-ethisch aspect in het geheel.

Voorts riep de partij de regering op om:

  • in het kader van de Anti-Corruptie Wet nu over te gaan tot het ontwerpen en het doen invullen van het formulier door alle genoemde functionarissen zoals vermeld in de wet.
  • Alvorens burgers met verhogingen te confronteren voor EBS en SWM eerst de corruptie binnen de bedrijven en de aanbevelingen van de uitgebrachte doorlichtingsrapporten uit te voeren alvorens de tarieven te verhogen.
  • De partij sprak haar afkeuring uit over de aanwending van de middelen van Grassalco voor het instandhouding van een decennialang en onherstelbaar noodlijdend SLM.

Hierbij bracht de partij onder andere in herinnering dat zij twee jaar geleden bij het aantreden van de regering Santokhi reeds voorstellen had gepresenteerd m.b.t. onder andere privatisering van in aanmerking komende noodlijdende parastatalen

Kiesstelsel wijziging is prioriteit voor het bieden van een gezonde kans aan goed bestuur. Bovendien herinnerde de partij de regering aan haar belofte het combinatie verbod en de borgsom op te heffen, en riep hen op dat zo snel mogelijk in gang te zetten.

Het reisgedrag van de regering moet dringend aangepast worden evenals de enorme aantallen volgauto’s en beveiliging.

De AOV van 1000 SRD moet zo snel mogelijk worden uitgekeerd. Bovendien adviseerde DA’91 om wanneer voorzieningen worden aangekondigd deze al in kannen en kruiken te hebben. Het volk heeft geen behoefte aan beloftes die niet ingevuld worden.

De allocatie van middelen moet prioriteit geven aan de gezondheidszorg ,onderwijs en veiligheid. De acute noden in onze ziekeninrichtingen moeten prioritair zijn.

De partij constateert dat de DNA mede schuldig is aan het verlies van vertrouwen van de samenleving inde regering en politiek in algemene zin. 

De partij eist dat o.a.:

Wet Openbaarheid van Bestuur

Wijziging Wet in staat van beschuldiging stelling van gezagsdragers;

Afschaffing dubbele salarissen DNA leden en de levenslange schadeloosstelling die ministers genieten;

Wet uitvoering Enquête recht;

Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid, 

nog voor het einde van het jaar op de agenda in DNA komen en afgehandeld worden.

De gebreken in het politiek leiderschap moeten opgelost worden, anders zal de ontstane polarisatie binnen het Surinaams volk en regering anderzijds desastreus zijn voor de toekomst van ons land. Dit risico mag niet genomen worden en vanuit die verantwoordelijkheid heeft DA’91 de keus gemaakt om nog één maal de president aan te schrijven.

De partij vindt het cruciaal, dat de moraal en ethiek terugkeert in het bestuur van het land. 

De partij benadrukte dat de president en de vicepresident zich moeten onthouden van uitspraken die etnische gevoelens aanwakkeren. Elke verantwoordelijke regering dient boven etniciteit, religieuze en culturele verschillen te staan. Ook uitspraken die ervaren worden als politieke arrogantie en machtsvertoon moeten vermeden worden. De regering staat in dienst van de samenleving en niet andersom. 

DA’91 wees erop dat grote delen in de samenleving onder ontzettend moeilijke omstandigheden leven en indien de regering niet corrigeert, ook DA’91 en de stille massa tot actie zullen moeten overgaan.

DA’91 Publiciteitsdienst

error: Kopiëren mag niet!