Burgemeester van stadje Apatou in Frans-Guyana bezoekt ROS-minister

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft onlangs een gesprek gehad met Edwin Moïse, burgemeester van Apatou, een stadje in Frans-Guyana. Hij was er voor een werkbezoek waarbij de samenwerking op milieu-, landbouw-, medisch- en sportgebied de rode draad was tijdens het onderhoud met de bewindsvrouw. 

Minister Emanuël gaf een uitzetting van de directoraten die onder haar ministerie ressorteren en dat zij uitkijkt naar een optimale samenwerking op uiteenlopende beleidsgebieden. Dit om strategische voordelen te halen voor de woongemeenschappen aan beide oevers van de Marowijnerivier. 

Apatou is een modern stadje aan de Franse oever en is uitgerust met nagenoeg alle moderne faciliteiten. De districtscommissarissen die het bewind voeren over de ressorten die grenzen aan de Marowijnerivier, stroomopwaarts vanaf Apatou, waren ook bij het gesprek aanwezig. Het gaat om Ose Jabini van ressort Paamacca, Hendrik Deel van ressort Tapanahoni en Merilu Sapa van ressort Coeroenie. 

Onderdirectrice Landbouw Martha Apai gaf tevens haar inzichten over de samenwerkingsmogelijkheden op agrarisch gebied tussen beide buurlanden, wat op termijn kan leiden tot opschaling van de productie en afzetmogelijkheden op de markten in Franse overzeese departementen. De districtscommissarissen hebben allemaal het belang van de samenwerking met de Fransen benadrukt. 

Burgemeester Moïse gaf een uitgebreide en gedetailleerde uiteenzetting van de werking van Franse overheidsadministratie wanneer het gaat om de verdeling van begrotingsmiddelen en de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van publieke ontwikkelingsactiviteiten als wegen, scholen, medische faciliteiten en andere voorzieningen. Het gehele Frans grondgebied is verdeeld over meer dan 30.000 commune met allemaal een eigen begroting. De prefect wordt door de Franse regering in Frankrijk, Parijs, aangesteld voor een periode van drie jaar en hij krijgt de bevoegdheid om gedurende deze jaren de ontwikkelingen van een aantal commune op een departementsdeel te monitoren. 

De burgemeester van Apatou kijkt uit naar continuering van de samenwerking, vooral op milieugebied, want dat is een enorme uitdaging aan de oostgrens.

error: Kopiëren mag niet!