ROS heeft oog voor vrouwen in sport

Het directoraat Sportzaken zet stappen voor een goede basis in vrouwensport, te beginnen met vrouwenvoetbal. De uitdagingen binnen de sportgemeenschap voor vrouwen in de sport hebben de nodige aandacht van minister Gracia Emanuel en sportdirecteur Gordon Touw Ngie Tjouw gevraagd. 

De sportdirecteur heeft namens de minister gesprekken gevoerd met verschillende organisaties waaronder het Surinaams Olympisch Comité (SOC), de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) World Coaches Suriname en de ambassade van de VS.

Binnen het directoraat Sportzaken zijn stappen ondernomen om vrouwen op alle fronten te integreren en te betrekken bij beleidskeuzes en uitvoeringen. Bij voorkeur viel de keuze op de vrouwelijke onderdirecteur van het Sport-directieteam Deborah Winson om dit traject te trekken en zitting te nemen in de SOC-gender commissie. 

Met de KNVB World Coaches in Suriname werd afgestemd om de vrouwelijke World Coaches de ruimte te bieden hun eigen sportevenement te organiseren in verband met Wereldmeisjesdag. Daarnaast zal gewerkt worden aan het promoten van vrouwenvoetbal. 

In het eerste halfjaar heeft de KNVB World Coaches Suriname met medewerking van het directoraat Sportzaken extra geïnvesteerd in vrouwelijke Surinaamse World Coaches en hebben beide organisaties besloten een 50/50 gender gelijkheidsbeginsel criteria in te stellen voor deelname aan de KNVB-cursussen. 

De Amerikaanse ambassade ondersteunt meisjes in de Surinaamse voetbalsport, waarbij samen met de meisjes en het beleidsteam van Sportzaken voor vrouwenvoetbal in Suriname sportbeleid wordt ontwikkeld. 

Volgens de directeur van Sportzaken zijn er nog meer positieve ontwikkelingen gaande voor de dames in de sport. Vanuit het sportdiplomatie beleid worden steeds meer voorbeeldige sportvrouwen met een staat van dienst geïdentificeerd, benoemd en ingezet zoals Maureen Tilborg-Bulo (zwemmen), Pearl Gerding (karate) en Carolina Vera Vera (tennis). 

Het fundament van vrouwen in de sport moet eerst vanuit het ministerie goed gedragen en zichtbaar zijn alvorens men groot naar buiten komt. Om die reden wordt als eerste een start gemaakt met het positioneren van vrouwen en het vastleggen van gender gelijkheidscriteria bij benoemingen en subsidies. Dit is tot nu toe goed aangekomen bij verschillende sportorganisaties en sportbonden. Echter zal het directoraat het vrouwen sportbeleid niet opleggen aan sportorganisaties en sportbonden.

Sportdirecteur Gordon Touw Ngie Tjouw deelde mee, dat het directoraat Sportzaken c.q. het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport het goede voorbeeld zal geven en de trend in deze te zetten voor Surinaamse meisjes en dames in elke sport.

error: Kopiëren mag niet!