Presidentieel adviseur Pertap Bissumbhar: “Via dialoog problemen bespreken en oplossing vinden”

Presidentieel adviseur Pertap Bissumbhar doet een oproep aan de betogers die sinds enkele dagen de straten zijn opgegaan uit protest tegen het gevoerde beleid van de regering, om middels dialoog hun wensen en grieven te bespreken en daar oplossingen voor te vinden. Hij vindt dat de president als hoogste gezag in het land het aanbod heeft gedaan om in dialoog te treden, en dat men op dit aanbod zou moeten ingaan. 

“Indien men het werkelijk meent met het land en eerlijk bezig is zou men deze gelegenheid moeten aangrijpen om de wensen en grieven te bespreken en gezamenlijk oplossingen daarvoor te vinden tot tevredenheid van partijen”, aldus de adviseur van de president. Bissumbhar benadrukt dat een ieder het recht heeft om te protesteren.

Hij begrijpt de onvrede onder de samenleving. Alles is duur geworden en de levensomstandigheden zijn moeilijk.

Doch de adviseur van de president wijst erop, dat dit het gevolg is van maatregelen die nu noodzakelijkerwijs moeten worden doorgevoerd om misstanden, die in de afgelopen meer dan 45 jaar zijn ontstaan tijdens opeenvolgende regeringen, te corrigeren. Hij noemt onder meer de jarenlang ongezonde bedrijfsvoering bij de EBS waarbij de overheid altijd subsidie heeft verstrekt. Het afbouwen van de subsidie is onderdeel van de maatregelen om de EBS weer gezond te maken. Voor de minder draagkrachtigen heeft de overheid subject subsidies ingevoerd.

Over één van de eisen van de betogers om de verhoogde stroomtarieven terug te draaien, zegt Bissumbhar dat niet zonder meer gesteld kan worden, dat de tarieven hoog zijn. Deskundigen zijn hiermee bezig, alsook met het treffen van andere maatregelen voor een efficiënte bedrijfsvoering. Hij vraagt het volk om geduld te betrachten tot eind van het jaar wanneer dan ook voor alle andere parastatalen de noodzakelijk maatregelen zullen worden doorgevoerd voor het weer gezond maken van de bedrijfsvoering.

Met betrekking tot het generaal pardon dat de minister van Grondbeleid en Bosbeheer heeft verleend voor illegale houtexploitatie, vindt Bissumbhar zich te kunnen vinden in de eis van de betogers. Suriname heeft volgens hem zich zowel nationaal als internationaal via wettelijke regelingen en internationale afspraken gecommitteerd aan duurzame bosexploitatie. Het generaal pardon moet zijn inziens ingetrokken worden. 

Over de perikelen rond gronduitgifte aan onder andere hooggeplaatste politici zegt hij zich te scharen achter het standpunt van de president dat dit onethisch is. Hij zegt de president te zullen adviseren de gronduitgiftes in te trekken en deze toe te wijzen aan diegenen die jarenlang wachten op een stukje perceel om erop te bouwen. 

Van de miljoenenfraude op het ministerie van Financiën en Planning vindt de adviseur van de president, dat de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek afgewacht moet worden, alvorens personen als schuldigen worden aangewezen.

SS 

error: Kopiëren mag niet!