Moet Achaibersing aanzitten of bedanken?

In 2018 legde het Openbaar Ministerie Nederland de ING Bank NL een boete van €775.000.000 op. Het OM verweet ING Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De bank heeft niet voorkomen, dat bankrekeningen van klanten van ING Nederland tussen 2010 en 2016 zijn gebruikt bij het witwassen van honderden miljoenen euro’s. De ING heeft haar rol als poortwachter van Nederlands financiële stelsel niet naar behoren vervuld, hoewel deze bank vanaf 2010 bekend was met de gebreken van het beleid. De bank heeft de gebreken onvoldoende verholpen. 

De Hoge Raad der Nederlanden (hoogste rechter in civiele-, straf- en belastingzaken) stelt aan het vervolgen van personen voor het leidinggeven aan strafbare feiten hoge eisen. Dan moet niet alleen wetenschap worden bewezen, maar ook dat deze personen bewust hebben aangezet tot strafbare feiten of bewust nalatig zijn geweest om strafbare feiten te stoppen. De strafbare feiten werden niet individueel aan personen toegerekend, ook niet aan de leiding van ING Nederland. 

Aan Surinamers die in de kwestie van de “vervalste reçu’s” het onmiddellijke aftreden eisen van minister Achaibersing, en bij hun eis verwijzen naar zogenoemd moraal in het buitenland, wil ik enkele feiten voorleggen:

  1. Premier van Engeland Boris Johnson heeft verschillende verwijtbare overtredingen begaan, maar werd heel lang gesteund door zijn partij (hij overleefde zelfs een motie van wantrouwen in het parlement). Pas toen een groot deel van zijn eigen ministers terugtrad, besloot hij af te treden. 
  2. Mark Rutte, premier van Nederland, wordt allerlei verwijten gemaakt, van leugenaar tot incompetent. Mark Rutte is nog steeds premier van Nederland. Waar is het moraal waarover men in Suriname praat?
  3. In de ING kwestie, zoals hierboven beschreven, zijn er geen koppen gerold. Niemand van het managementteam heeft ontslag genomen of gekregen. Was de directie van de ING niet verantwoordelijk voor de wantoestanden op de bank? Zou de toenmalige Nederlandse minister van Financiën, onder wie de ING bank viel, niet moeten aftreden bij een schandaal van zo’n grote omvang?
  4. De ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Sybilla Dekker (VROM) dienden hun ontslag in bij de koningin, nadat het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand in het cellencomplex op Schiphol was verschenen. Bij deze brand verloren 11 mensen het leven en raakten 15 mensen verwond. De brand ontstond op 27 oktober 2005  en de ministers dienden hun ontslag in op 21 september 2006. Een jaar later dus.
  5. Ministers en staatssecretarissen van het tweede kabinet Kok dienden hun ontslag in, nadat er een rapport verscheen van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie ( NIOD ) over het bloedbad bij Srebrenica. 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat mensen, die zg. hoog moraal bij buitenlandse politici gebruiken om kracht bij te zetten bij hun mening, dat minister Achaibersing moet aftreden, hebben geen poten om op te staan. In geen der gevallen is er sprake van direct aftreden. De heer Donner is in 2010 opnieuw minister geworden, nu op Binnenlandse Zaken. Is dat hoog moraal ?  

Minister Achaibersing draagt de eindverantwoordelijkheid van zijn ministerie, maar dat maakt hem nog niet schuldig.  Mensen die moord en brand schreeuwen moeten het verschil tussen verantwoordelijkheid en schuldig zijn weten.

Deze minister moffelt de zaak niet weg, integendeel pleit hij ervoor om het tot op de bodem te laten onderzoeken, de gelden terug te halen en de dader( s) te laten straffen. Waarom zou hij nu het veld moeten ruimen? Ik zou het een laffe daad vinden als de minister nu was afgetreden: Suriname kan in deze rumoerige tijd zich niet permitteren de minister van Financiën te verliezen. Een minister die met de beperkte middelen het tot nu toe goed gedaan heeft, moet juist in deze rumoerige tijd aanblijven.

Een nieuwe minister op Financiën zou in deze fase zeer onverantwoord zijn.  Door aan te blijven heeft deze minister zijn verantwoordelijkheid genomen. De gemeenschap zou deze stap van hem massaal moeten toejuichen. 

In de Nederlandse zaken “Schipholbrand” en “Srebrenica” heeft men de zaken eerst laten onderzoeken en geduldig gewacht op de onderzoeksrapporten. Daarna heeft men consequenties aan verbonden. Laten wij het onderzoek door het OM rustig afwachten. Als daaruit enige directe betrokkenheid in de zaak  “ vervalste reçu’s “ van minister Achaibersing blijkt, dan moet hij terstond het veld ruimen.  Vooralsnog treft hem geen blaam. 

Jack Mohanlal 

error: Kopiëren mag niet!