Registratie ondersteuning AOV-ers niet meer via BBGO

De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) zal naar het zich laat aanzien niet meer belast worden met het project van de overheid om de registratie te doen van personen die afhankelijk zijn van slechts een AOV-uitkering. De BBGO was eerder dit jaar door de overheid benaderd om dit project uit te voeren.

President Chandrikapersad Santokhi heeft afgelopen zondag in het ABC radioprogramma “Welingelichte kringen” aangegeven, dat mogelijk een andere werkstructuur zal worden gehanteerd. Hij deed geen nadere mededelingen over hoe en wanneer dit project zal worden uitgevoerd. Het project houdt in, dat personen die moeten rondkomen van slechts een maandelijkse AOV-uitkering van SRD 1.250, van de overheid een extra SRD 1.000 uitgekeerd krijgen als ondersteuning. Dit sociaal ondersteuningsproject is begin dit jaar door de regering aangekondigd, doch nu zes maanden later is de uitvoering ervan nog steeds uitgebleven.

De BBGO was door Financiën-minister Armand Achaibersing benaderd om dit project voor de overheid uit te voeren. Voor dit jaar heeft de regering een bedrag van SRD 50 miljoen uitgetrokken. De BBGO heeft zich in de afgelopen maanden al gereed gemaakt voor de uitvoering van het project. De BBGO heeft nog geen formele mededeling ontvangen van de overheid, dat het project niet meer via haar zal worden uitgevoerd. 

Wanneer?

Het Assembleelid Harriet Ramdien (VHP) heeft recentelijk in het parlement de regering duidelijkheid gevraagd over dit registratieproject. Terecht voerde ze aan, dat de doelgroep reikhalzend uitkijk naar de extra financiële ondersteuning die door de regering was aangekondigd. Velen in de samenleving vragen zich ook af waaraan het ligt, dat de extra financiële ondersteuning naar de AOV-ers na zoveel maanden nog niet van de grond is gekomen. Dit is ook het geval met andere maatregelen in het kader van het sociaal vangnet. Zaken komen te langzaam en moeizaam van de grond. Dit zorgt voor onvrede en irritatie bij de doelgroep die ondersteuning het hardst nodig heeft. 

Uit top ambtelijke- en politieke kringen wordt vernomen, dat competentie vraagstukken tussen ministeries de belangrijkste redenen zijn van het moeizaam op gang komen van het sociaal programma van de regering. Het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) wordt om onbegrijpelijk redenen vaker op een zijspoor gezet bij de voorbereiding en uitvoering van sociale beleidsmaatregelen. Zo is SoZaVo helemaal buiten beeld gelaten bij het registratieproject van de AOV-ers. Terwijl dit ministerie over alle data en de nodige infrastructuur beschikt, wordt door de Financiën-minister de BBGO benaderd voor uitvoering van het project. Onbegrijpelijk vindt menigeen. 

Competitie- en politiek geklungel

Het gevolg van dit competentie- en politiek geklungel tussen ministeries binnen de regering is wel, dat duizenden nog steeds wachten op de beloofde extra ondersteuning. Dit is eveneens het geval met andere belangrijke beleidsgebieden en met hetzelfde resultaat. Het roer dient op dit stuk drastisch omgegooid te worden en er moet meer eenheid in bestuur aan de dag gelegd worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!