COL wil binnen 48 uur reactie van president op lopende issues

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren, COL, geleid door Hugo Blanker (zie foto), heeft dinsdag een brief gericht aan president Chandrikapersad Santokhi waarin zij de president twee dagen de tijd geeft om te reageren op diverse lopende issues.

Het hoofdbestuur stelt, dat zij sinds april niets meer heeft vernomen van de regering “over de aanpassingen in primaire sfeer”.

“Intussen worden wij geconfronteerd met eenzijdige genomen besluiten, die zogenaamd in naam van de vakbeweging aan de ambtenaren, gemeenschap worden opgedrongen. De ontwikkelingen waarbij de samenleving in beroering komt ontgaan ons niet en worden zelf door ons verwelkomt. Mogelijk dat uw regering nu eindelijk inziet dat een getergd volk in verzet zal komen binnen en buiten de gevestigde uren”, schrijft de COL in haar brief aan president Santokhi.

“In afstemming met haar achterban overweegt de COL om in woord en daad zich te vereenzelvigen met de vele punten waarmee er raakvlakken zijn.” In de brief somt de COL een aantal punten op waarop de organisatie “direct aanvaardbare antwoorden” wil hebben. Die punten zijn onder andere verbetering van functioneren Pensioenfonds, eerlijke toewijzing bouwpercelen, verbetering van medische voorzieningen, reële compensatie voor de brandstofprijs, betaalbare EBS- en SWM tarieven, intrekking grote lappen verkregen grond en intrekking van het FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) en effectieve bestrijding nepotisme.

Het is volgens de COL de president “genoegzaam bekend dat deze en andere punten eerder vanuit de COL onder uw aandacht zijn gebracht, waarbij wij hebben aangedrongen op aanpak in belang van de actief dienende, gepensioneerde landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden. Ondanks mooie beloften is realisatie uwerzijds bij voortduring uit gebleven.” 

De COL stelt verder te overwegen “om met gelijk gerichten in fysiek verband op te trekken om mede op basis van gelijkgerichte concepties strijd te voeren.”

“Wij doen op u het klemmende beroep om binnen 1 x 48 uur naar ons toe zodanig te hebben gereageerd, dat wij niet langer genoodzaakt zijn om uitvoering te geven aan de opdracht tot het voeren van acties in verband met de bedoelde gelijkgerichte.”

Bij de COL zijn onder andere aangesloten de Algemene Bond Overheidspersoneel, de Bond Landsdienaren Crèches Bond, CeBuMa werknemersorganisatie, Werknemers Organisatie Luchtvaart, Algemene Bond Personeel Milieubeheer, Bond Arbeidsinspectie, Bond Inspecteurs van Onderwijs, Algemene Bond Personeel BiZa, Syndicaat van Onderwijsgevenden, Bond Tapu, Bond Personeel MWI, CELOS Werknemers Organisatie, Bond Personeel Stichting Planbureau, Douane Bond, Bond Personeel Dienst der Belastingen, Bond Verpleegkundigen en de Bond Personeel Watervoorziening.

PK

error: Kopiëren mag niet!