Grote zorgen FIFA- en CONCACAF over situatie bij SVB

De voorzitter van de Surinaamse Voetbal Bond SVB, John Krishnadath, heeft de leden van de bond bij brief van maandag 18 juli geïnformeerd over een schrijven van de FIFA (Fédération Internationale de Football Association), waarin de FIFA onder andere haar bezorgdheid uitspreekt over de door het bestuur op de verdaagde algemene ledenvergadering van 28 mei 2022, in het vooruitzicht gestelde verkiezing. 

Het SVB-bestuur zou meteen op 18 juli nog een retour schrijven naar de FIFA sturen met het verzoek om zo spoedig mogelijk een gemengde FIFA-CONCACAF delegatie naar Suriname af te vaardigen. 

In haar brief bevestigt de FIFA de ontvangst van SVB-correspondentie van 12 juni 2022 betreffende de jaarlijkse en financiële verslagen over het jaar 2021, op 28 mei door de leden van de SVB afgewezen tijdens de Algemene Ledenvergadering, waardoor de SVB haar jaarrekening niet kan indienen.

“We merken ook op dat tijdens genoemde Algemene Vergadering het bestuur van de SVB heeft aangekondigd, dat het nieuwe verkiezingen zou uitschrijven in de komende maanden. We moeten zeggen dat zowel FIFA als CONCACAF zich grote zorgen maken over deze delicate situatie”, zo schrijft de wereldvoetbalbond.

De FIFA stelt “de dringende noodzaak te onderstrepen om de SVB-statuten te harmoniseren met de nieuwste vereisten van FIFA en CONCACAF”. “Een van de belangrijkste doelstellingen van FIFA is, dat al haar aangesloten verenigingen zullen voldoen aan hun verplichtingen zoals bepaald in de FIFA-statuten. In dit opzicht moet de SVB als lid van zowel FIFA als CONCACAF ervoor zorgen, dat haar statuten volledig in overeenstemming zijn met de verplichte vereisten opgenomen in de statuten en reglementen van FIFA en CONCACAF.” 

Beide organisaties moedigen de SVB aan “om aanvullende principes van goed bestuur en best practices toe te passen in haar statuten en reglementen”. “In dit kader verwachten wij dat de SVB nieuwe statuten en kieswetten vaststelt die volledig in lijn zijn met de eisen van FIFA en CONCACAF in de komende maanden. Hiertoe zullen FIFA en CONCACAF zorgen voor de nodige ondersteuning aan de SVB tijdens het revisieproces zodat het in de beste omstandigheden verloopt. Wij zullen u te zijner tijd meer details over het herzieningsproces verstrekken.”

FIFA: “Geen verkiezingen totdat er nieuwe statuten zijn”

Verder benadrukt de FIFA, dat geen verkiezingen zullen plaatsvinden bij de SVB totdat er nieuwe statuten en kieswetten zijn die voldoen aan de FIFA en CONCACAF reglementen,.

“Tot slot, en gezien de delicate en onregelmatige situatie waarmee de SVB momenteel wordt geconfronteerd, bevestigen wij dat FIFA en CONCACAF-vertegenwoordigers de komende maanden naar Suriname zullen reizen om de situatie te bepalen en een weg vooruit te bepalen. De vertegenwoordigers van de FIFA en Concacaf zullen vergaderingen houden met de verschillende relevante stakeholders van de SVB”, aldus de FIFA die zich volledig lijkt te scharen achter het SVB-bestuur onder leiding van John Krishnadath.

PK

error: Kopiëren mag niet!