DA’91 richt zich tot president inzake ‘heersende explosieve politieke situatie’

De voorzitter van het Democratisch Alternatief91 (DA’91), Angelic del Castilho, heeft dinsdag 19 juli een brief gericht aan president Chandrikapersad Santokhi “uit hoofde van ons patriotisme en liefde voor ons land en onze samenleving”. 

Del Castilho schrijft verder:

Nu twee jaren na het aantreden van regering Santokhi constateren wij:

  1. Een verdiepende armoede in onze samenleving
  2. Een steeds groter wordend onbegrip, intolerantie  en afstand tussen de regering en de samenleving
  3. Steeds vaker zijn er indicaties van bestuurlijke missers met consequenties voor het vertrouwen van de samenleving in de regering, in de democratie, en onze toekomst.

Dit resulteert in:

  • Steeds meer onvrede onder de burgers van ons land
  • Toenemende roep voor verandering van bestuurlijke regeringsbeleid
  • Groeiende ruimte voor anti-democraten

Als verantwoordelijke politieke organisatie die democratie hoog in ons vaandel heeft, zien wij het als onze verantwoordelijkheid, om te strijden voor een leefbare samenleving en altijd te waken voor het behoud van democratische beleving van het Surinaamse volk.

De mate waarin de onvrede onder de burgers zich ontwikkelt en de wijze waarop er tot nu toe op gereageerd wordt, biedt ruimte en voeding voor de bekende en onbekende anti democraten die de toekomst van onze samenleving wederom in gevaar brengen. 

DA’91 is van mening dat als de regering nu geen significante en merkbare aanpassingen in haar beleid maakt, met name op het politiek-bestuurlijke, het financieel-economische en sociaal-maatschappelijk vlak, het resultaat zeer desastreus voor onze totale samenleving kan aflopen en met name, waarbij ondemocratisch handelen ondersteund, tegen beter weten in, door een getergde samenleving niet uitgesloten is.

Wanneer een regering niet meer appelleert aan de aspiraties van de samenleving dan vereist goed en verantwoord bestuur dat deze regering of radicaal haar beleid bijstelt of dat er regeringswisseling optreedt, dit met inachtname van alle democratische beginselen. 

DA’91 heeft consequent aandacht gevraagd voor de vele misstanden vanaf het aantreden van deze regering. Momenteel constateren wij een toenemende chaos met risico op een ernstige uitbarsting in ons land. 

Dit risico mogen wij als samenleving niet nemen. Dit moment biedt aan u de unieke gelegenheid daadwerkelijk schoon schip te maken en uw bestuurlijk kader opnieuw in te richten, op aandringen van de samenleving. 

Daarom kiezen wij ervoor om als verantwoordelijke politieke partij met u in gesprek te gaan, teneinde ideeën en mogelijke oplossingsmodellen te delen zorgdragende voor een radicale omslag van het tot nog toe gevoerd beleid. Dit heeft als belangrijkste doelstelling: goed bestuur, vrede en harmonie en een inspirerend  toekomstperspectief voor het volk  in een democratisch Suriname. Het waken over en het beschermen van onze democratie is voor ons het hoogste belang en overstijgt het partij politieke belang. 

Wij naderen u ons te ontvangen als partij die de verantwoordelijkheid naar de samenleving stelt boven elke andere verantwoordelijkheid.

Gezien de urgentie van de situatie in ons land, kijken wij uit naar een spoedige reactie uwerzijds.”

error: Kopiëren mag niet!