Onderzoek gestart naar onregelmatigheden van op non-actief gestelde medisch directeur MMC drs. Djoties Jaggernath

Recentelijk is gebleken, dat drs. Djoties Jaggernath, medisch directeur bij het Mungra Medisch Centrum (MMC), op non-actief is gesteld. Het was voor de burgers in Nickerie schokkend nieuws, omdat het gaat om een alom bekende arts die van de Regionale Gezondheidsdienst, RGD, naar het Mungra Medisch Centrum in Nieuw-Nickerie was overgestapt waar hij medisch-directeur is.

Brief voor non-actief stelling

In een brief die gericht is aan drs. Jaggernath staat, dat er een onderzoek gaande is inzake onrechtmatigheden die voort zijn gevloeid uit zijn handelingen. De brief werd ondertekend door de Anoepkoemar Ramadhin die aangesloten is bij stichtingsbestuur van het Mungra Medisch Centrum. Het nieuws circuleert al een tijd in de media, dat er een non-actief stelling heeft plaatsgevonden.

Het is – zo staat in de brief – verboden voor drs. Jaggernath om handelingen te verrichten namens het Mungra Medisch Centrum als medisch directeur, verder wordt het hem verboden om zich te begeven op de werplek(ken) van de zieke instellingen en er is hem gevraagd om alle in zijn bezit zijnde eigendommen  van het Mungra Medisch Centrum  in te leveren bij het stichtingsbestuur.

Antwoord algemeen directeur Mungra Medisch Centrum

De directrice van het Mungra Medisch Centrum wil, net als medisch directeur Jaggernath, niet veel zeggen over het voorval. Ze geeft wel aan, dat de medische directeur op non-actief is gesteld. 

Drs. D. Jaggernath aan het woord

Als arts was drs. Jaggernath verbonden aan de Regionale Gezondheidsdienst in Nieuw-Nickerie. In 2020 werd hij overgeplaatst naar het Mungra Medisch Centrum in Nieuw-Nickerie. Hij geeft tegen Dagblad Suriname te kennen, dat de overplaatsing geen gronden van onrechtmatigheden vertoonde. In de brief staat, dat er onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden en dat op grond daarvan de medisch directeur niet mag handelen in naam van het centrum. “Zonder melding of waarschuwing wordt mij dit verteld”, zegt hij in gesprek met Dagblad Suriname.

Hij is zich niet bewust, dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan strafbare feiten. Hij wacht dus op zijn beurt en ook rustig het onderzoek af om te weten wat heeft plaatsgevonden. Met dit bericht hoop hij zijnerzijds  duidelijkheid in deze zaak te hebben gebracht bij voor gemeenschap.

GW

error: Kopiëren mag niet!