Beloofde aanpak Henar brug vertoont stappen van vooruitgang

De minister van Openbare Werken (OW) heeft tijdens een bezoek vorige maand aan het rijstdistrict Nickerie aangegeven dat hij de houten delen die bevestigd zijn op de Henar brug zal laten vervangen door ijzeren kleppen.

Minister Riad Nurmohamed van OW was in juni in het district. Hij maakte ook deel uit van de presidentiële delegatie die aanwezig was  in het rijstdistrict. De bewindsman heeft toen van de gelegenheid gebruik gemaakt en enkele lopende en startende OW-projecten bezocht. Sinds 2021 is het OW-ministerie bezig met rehabilitatie werkzaamheden van de Oost-Westverbinding. Aan de wegstrekking Jenny-Henar wordt al geruime tijd gewerkt. De situatie van de Henarbrug werd toen ook persoonlijk waargenomen. Hier werd beloofd dat de houten stukken op het brugdek binnenkort vervangen zouden worden door metalen roosters. Volgens de aannemer zouden die materialen binnen twee weken moeten zijn gearriveerd in Suriname, waarna het herstel van de brug zou moeten starten.

Het is nu echter al meer dan een maand en burgers die dagelijks gebruik maken van de route zien tot nu toe geen vooruitgang in de zaken rondom de brug. Zo vragen ze zich af of het alleen zal blijven bij een veldbezoek. De minister is geweest en hij heeft zelf waargenomen hoe de situatie op de Henar brug is, zegt een burger. Volgens die burger wordt dan verwacht dat hij er iets aan zal doen om de Nickeriaanse gemeenschap te helpen.

Gevaarlijke situatie

De houten stukken zorgen voor een hele gevaarlijke situatie bij de brug. Autobanden worden vernield en het uitwijken voor de gevaarlijke stukken kan ook zo ook z’n gevolgen hebben. Het valt te betreuren dat de situatie er nu nog steeds zo uit ziet, ondanks het feit dat een en ander al hersteld had moeten zijn. De vrachttrucks die dagelijks de route Paramaribo-Nickerie onderhouden zijn ook verplicht om met alle lading over de brug te rijden en dat zorgt voor nog meer ellende. 

Hulp is half op weg

Burgers hopen dat er daadwerkelijk snel een oplossing komt voor het probleem op de Henar brug. Ze willen zich ook in hun auto’s vrij kunnen begeven over de brug zonder te vrezen dat de banden vernield zullen worden. Het feit dat er ook andere gevaarlijke situaties kunnen ontstaan maakt het nog vele malen erger. 

Een oproep aan de minister om zijn belofte na te komen, want de mensen spreken zich uit en zeggen alle hoop te hebben in zijn regiem. Van de zijde van de OW-minister wordt gesteld, dat de roosters die geplaatst moeten worden op de brug al in het land zijn. 

Het VHP-Assembleelid Stephen Madsaleh geeft in berichten op zijn Facebook-pagina aan dat rond 25 juli wordt verwacht dat er een start gemaakt zal worden met het verplaatsen van de roosters.

Werkzaamheden starten maandag 18 juli

Inmiddels is zondagmiddag door het Korps Politie Suriname bekendgemaakt, dat in verband met de rehabilitatie van de Henar brug maandag 18 juli een aanvang zal worden gemaakt met de werkzaamheden en die zullen duren van 08:00 uur tot 17:00 uur. Dit zal geschieden voor een periode van drie weken tot een maand,

Vanwege het feit dat machines tijdens de werkzaamheden op de brug zullen staan, wordt een beroep gedaan op het vrachtverkeer om na 17:00 uur gebruik te maken van de brug.

Ter plaatse zullen er aanwijzingsborden zijn, maar ook de politie zal  aanwezig zijn om de nodige richtlijnen te geven.

GW

error: Kopiëren mag niet!