60 jaar Waldy Simson (deel 3)

Op 22 november zal de veelzijdige in Suriname geboren kunstenaar Waldy Ricardo Simson zijn zestigste verjaardag vieren. Er is bewust gekozen voor een vorm van feestviering waarbij velen, nationaal en internationaal, betrokken kunnen worden … en … waarbij door Simson gemaakte kunst centraal staat … !!!

De feestviering is begonnen op 1 juli, zal duren tot 31 oktober en zal rond 22 november afgesloten worden met een donatie aan de Louis Brailleschool en de Vroegbegeleiding, die beiden ressorteren onder de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (Blindenzorg}. Voor nadere informatie kan men ook de website artisit.webs.com bezoeken. Verwacht wordt dat verschillende artikelen in Dagblad Suriname zullen verschijnen onder de naam: 60 jaar Waldy Simson (Deel … ). Nieuwswaardigheden op kunstgebied rond Simson in de periode 1 juli tot en met 30 november zullen daarin gepubliceerd worden. Ook wordt verwacht dat via WhatsApp en Facebook wekelijks op de donderdag foto’s en informatie geplaatst zullen worden van papieren portretten gemaakt door Simson.

Simson werkt nu onder andere aan het ontwikkelen van het eerste papieren portret. Portret van Robert, in het kader van het eerder genoemd project. De opdrachtgever voor dit portret woont op Sint Maarten. Voor dezelfde opdrachtgever heeft Simson ook een uitvoering van zijn bedrijfslogo als papiersnijwerk kunstproduct aan mogen maken. Onlangs heeft Simson familie van John (Oom John) Nelom bezocht.

Aan Jenny Nelom, dochter van Oom John, heeft Simson een gesigneerd exemplaar geschonken van zijn pas verschenen boek Gedichten en Muziek van Simson. In het boek zijn ook de door Simson geschreven muziekstukken Di mi dray kon baka en A historia f’wi pipel opgenomen. Beide muziekstukken zijn door, de ook in Suriname geboren musicus John Nelom gearrangeerd voor gebruik door een gemengd koor. John Nelom, oud kapelmeester van het Politie Korps, is met onder andere zijn composities en arrangementen een icoon op koorzanggebied, vooral, in Suriname die nimmer vergeten mag worden … !!!  

“Geef kunst een waardevolle plaats in uw leven.”

Waldy Simson

error: Kopiëren mag niet!