Boot die patiënten vanuit Kabalebo vervoert in slechte staat

Burgers van Kabalebo hebben melding gemaakt van een boot die zieke personen zou moeten transporteren, maar die boot zou in een zeer slechte staat verkeren. Er werd melding van gemaakt, omdat de mensen een oplossing zoeken voor een betere boot.

Klachten over boot

Een boot met patiënten zou bijna gezonken zijn. Die boot vertrok vanuit Apoera naar Nieuw-Nickerie met patiënten voor het Mungra Medisch Centrum en zou op een gegeven ogenblik begonnen te zinken. “Er waren op dat moment vier mensen aan boord en men was paniekerig geworden, maar God zij dank dat zij niet meer ver waren van Southdrain en er werd hulp geboden, anders was het fataal afgelopen. Die mensen hadden niet eens een zwemvest aan. Triest.  Wat doet de minister van Volksgezondheid?”, aldus een betrokkene.

Zou hulp Bravo boot nu niet nodig zijn?

De Bravo boot die ook nog niet officieel de route Apoera-Nickerie  onderhoud kon op zulke momenten ingezet worden om de burgers daar te halen. Nu de mensen er melding van maken, komt de hoognodige druk die de mensen ervaren duidelijk tot uiting. Het is namelijk zo, dat de burgers verlangen naar een boot die wel voldoet aan de vereisten om ze richting Nickerie te vervoeren wanneer er een probleem ontstaat.

Verklaring districtcommissaris Josta Lewis

Districtscommissaris Josta Lewis heeft inmiddels een brief gericht aan minister van  Volksgezondheid Amar Ramadhin. “Wij hebben een ambulanceboot hard nodig!”, zegt ze kort in een verklaring.

Patiënten moeten aldus haar op een menswaardig wijze afgevoerd worden naar het Medisch Mungra Centrum. De mensen van Kabalebo zijn afhankelijk van boottransport naar Nieuw-Nickerie, omdat er geen verbindingsweg is tussen Apoera en het rijstdistrict Nickerie, dit terwijl de burgers nog geen 100 kilometer verwijderd zijn van dat district.

De burgermoeder geeft verder te kennen, dat de patiënten en hun familieleden bij spoedgevallen zelf op zoek moeten gaan naar boottransport en brandstof om de zieken te vervoeren naar Nieuw-Nickerie. Zelfs pleit ze als burgermoeder voor een weg naar Nieuw-Nickerie en ook voor een betere gezondheidszorg in het bestuursressort Kabalebo.

GW

error: Kopiëren mag niet!