Import “goedkope” kunstmest voor de rijstsector geflopt

De import van ongeveer 4.500 ton kunstmest ten behoeve van de rijstsector, waarvoor in maart dit jaar door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een openbare inschrijving was gehouden en de toewijzing heeft plaatsgevonden, is compleet geflopt.

Het bedrijf Petro Orchid in Nickerie, die de import heeft toegewezen gekregen en een leveringstijd van 60 dagen had, heeft niet meer kunnen leveren. Een andere particuliere ondernemer heeft intussen met medeweten van LVV deze  week een partij kunstmest van ongeveer 2.000 ton uit Guyana laten importeren. Volgende week wordt er nog een lading binnengebracht. De behoefte aan kunstmest bij de padieboeren in Nickerie is hiermee voor wat betreft het huidig seizoen gedekt.

Minister Parmanand Sewdien van LVV zei dinsdagmiddag 12 juli in de Nationale Assemblee te hopen, dat de schade aan de padieaanplant vanwege de verlate beschikbaarheid van kunstmest minimaal zal zijn. 

Boeren betalen het dubbele

De import van 4.500 ton kunstmest door het bedrijf Petro Orchid had al eind juni een feit moeten zijn. Doordat die niet meer heeft plaatsgevonden en de padieaanplant tijdig bemest moest worden, waren boeren genoodzaakt zich tot de grote rijstboeren c.q. rijstverwerkers  te wenden voor kunstmest. De prijs die ze daarvoor moeten betalen varieert tussen de SRD 1.500 en SRD 1.600 per zak. Met rente die ze in rekening wordt gebracht komen de boeren al snel op een bedrag van  

SRD 1.900 per zak. Het Assembleelid Rabin Parmessar (NDP) heeft eerder, en gisteren, weer zijn grote bezorgdheid uitgesproken over de situatie van kunstmest in de rijstsector. Volgens hem betalen de boeren nu bijna het dubbele van wat ze hadden verwacht in vergelijking met de “goedkope” kunstmest die LVV via de openbare inschrijving heeft laten importeren. Het is niet bekend wat de prijs voor de padieboer zal zijn van de nu met spoed geïmporteerde kunstmest uit Guyana. Minister Sewdien zei, dat zijn ministerie bij de verkoop en distributie wel zal assisteren zodat een ieder aan de benodigde hoeveelheden kunstmest kan komen voor bemesting van hun aanplant. 

Het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) zei dat dezelfde persoon of bedrijf die nu met spoed kunstmest uit Guyana heeft laten halen, tot de groep van rijstverwerkers behoort die er alle belang bij heeft om hun greep op de padieboeren te behouden. De meeste boeren ontbreekt het nodige kapitaal voor aankoop van hun partij kunstmest. De grote rijstverwerkers schieten hun het geld voor en brengen op dagbasis rente in rekening tot aan de dag van oogst. De kleine boeren worden ook gedwongen hun oogst aan de “grote jongens” te verkopen. Het is de vraag of de boeren straks de juiste prijs ontvangen voor hun padieoogst.

(Bijschrift foto: De ondertekening van het contract in maart dit jaar tussen het ministerie van LVV en het bedrijf Petro Orchid voor de import van 4.500 ton kunstmest.)

SS

error: Kopiëren mag niet!