OW: Uitbaggeren vaargeul Surinamerivier tot 5.5 meter gepland voor oktober

In 2021 begon het baggeren van de Surinamerivier door de Nederlandse De Boer-Boskalis Joint Venture tot een diepte van 4.5 meter, dat in januari 2022 werd bereikt. Door een nieuwe aanbesteding is nu gepland om in oktober te starten met het uitbaggeren tot een diepte van 5.5 meter. Vanwege milieueisen mag tot september niet worden gebaggerd, aldus het ministerie van Openbare Werken in een dinsdag 12 juli uitgebracht persbericht.

Het ministerie van Openbare Werken laat verder optekenen dat het baggerbedrijf momenteel bezig is met het onderhoudsbaggeren. Dit duurt tot oktober en kost zo’n 370.000 Amerikaanse Dollar per maand, hetgeen neerkomt op USD 4.5 miljoen per jaar.

De vaargeul is over een lengte van 68 kilometer uitgebaggerd tot een diepte van 4.5 meter. Binnenkort wordt dus een aanbesteding gehouden voor het uitdiepen van de vaargeul van de Surinamerivier tot 5.5 meter, inclusief onderhoud. Het uitbaggeren tot 5.5 meter duurt ongeveer tien maanden. De kosten hiervoor bedragen zo’n USD 35 miljoen en die worden voldaan door het consortium van banken in Suriname en het ministerie van Openbare Werken.

Binnen het uitbaggercontract tot 5.5 meter diepte zal het traject van 68 kilometer ook op diepte worden onderhouden en dat zal zijn voor een periode van minimaal 2 jaar. De geraamde kosten zullen USD 4.4 miljoen per jaar bedragen. Dit zal in de periode van juli 2023 tot juli 2025 geschieden.

In augustus dit jaar zal een workshop worden georganiseerd met de stakeholders om te praten over de toekomst van de vaargeul van de Surinamerivier. De input van stakeholders zal in deze van eminent belang zijn, want er zal nagedacht moeten worden over de vraag hoe de financiering van de volgende fase zal geschieden. De eerste indicatie is dat baggeren naar grotere diepten nog eens tientallen miljoenen USD extra gaat kosten en die financiering is er momenteel niet.

Indien de financiële ruimte beschikbaar is, zal aansluitend op de afronding van het onderhoudsbaggeren gestart kunnen worden met de aanleg van een nieuwe vaargeuldiepte. 

error: Kopiëren mag niet!