Newmont Werknemers Organisatie vraagt minister Mac Andrew aandacht voor arbeidsomstandigheden

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft woensdag 6 juli een onderhoud gehad met het bestuur van de Newmont Werknemers Organisatie (NWO) op verzoek van de vakvereniging. De bewindsman benadrukte in zijn welkomstwoord, dat het ministerie sociale dialoog, samenwerking en participatie hoog in haar vaandel heeft en dat derhalve zijn deur altijd openstaat voor personen en instanties, zeker voor de vakbeweging, die met issues zitten of het beleid willen helpen ondersteunen. Dit meldt het ministerie in een donderdag uitgegeven persbericht.

Naast het kennismaken met elkaar bij deze eerste ontmoeting tussen partijen, heeft de werknemersorganisatie aandacht gevraagd voor zaken in de relatie met de werkgever, in het bijzonder de vaccinatie van werknemers tegen Covid-19, de 12-urige werkdagen en het verplichte verblijf van werknemers op de bedrijfslocatie voor de duur van 2 weken. Deze zaken werken volgens de bestuursleden afmattend op de werknemers van Newmont en hebben daarnaast een negatieve impact op het gezinsleven van werknemers. De minister werd ook voorgehouden, dat een monitoringscommissie, welke op basis van een in het verleden uitgegeven beschikking ingesteld diende te worden, nog steeds niet is geoperationaliseerd. 

Mac Andrew heeft ten aanzien van de vaccinatie tegen Covid-19 het bestuur voorgehouden, dat het standpunt van de regering is, dat vaccinatie de beste bescherming biedt tegen deze dodelijke ziekte, welke over de gehele wereld miljoenen slachtoffers heeft gemaakt. Dit standpunt is gebaseerd op de wetenschap. Aangegeven werd, dat bepaalde groepen nu zelfs wordt aangeraden om een tweede booster te nemen. Volgens de bewindsman gaat de International Labour Organisation (ILO) in het kader van arbeidsveiligheid en-gezondheid ervan uit, dat de werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor haar medewerkers. De werkgever draagt dus de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Minister adviseert NWO om in dialoog te treden met werkgever

De bewindsman adviseerde het bestuur van de NWO om de weg van dialoog zo uitputtend mogelijk te blijven volgen, aangezien het bewezen is, dat eventuele pijnpunten tussen partners altijd wel uitgepraat kunnen worden. Dit kan volgens hem leiden tot een solide basis voor arbeidsverhoudingen en -omstandigheden.  

De minister beloofde het bestuur van de NWO om intern na te gaan wat de afspraken zijn tussen de vakbond, het bedrijf en het ministerie met betrekking tot de uitgegeven beschikking en zal op basis hiervan de follow-up bepalen. 

Het bestuur van de NWO sprak zijn erkentelijkheid uit voor de snelle ontvangst door de minister, zijn opendeur beleid en constructieve houding en de getoonde bereidheid om te luisteren naar de pijnpunten van de werknemersorganisatie.

(Foto – Vlnr: Joël Panka (voorzitter NWO), Delmond Donovan (Commissaris), Mandikarijo Quincy (Algemeen secretaris), Joël Anches (PR), minister Steven Mac Andrew, Mijne Angelo (penningmeester), Anthony Weewee (ondervoorzitter).)

error: Kopiëren mag niet!