Crisisteam Openbare Werken ontvangt donatie van Canada

Het Crisisteam Infrastructuur en Rampen van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft een donatie ontvangen van The Canada Fund for Local Initiatives (CFLI). Dit bijzondere geschenk is namens het fonds door ambassadeur Mark Berman van Canada woensdag overhandigd aan Rodney Bouterse, coördinator van het OW-Crisisteam. 

Voorafgaand hieraan werd een presentatie gegeven over de getroffen gebieden in het district Brokopondo, waarin het totale oppervlak dat ondergelopen gebied werd aangeduid. Het Crisisteam zal de donatie gebruiken om de leefsituatie in het gebied te helpen verbeteren.

Rodney Bouterse gaf tijdens het bezoek van de Canadese ambassadeur een presentatie, waarin de overstromingen van het binnenland werden belicht. Bouterse zei, dat de mensen die door de overstroming getroffen zijn veel hulp nodig hebben en wanneer het water wegtrekt zij opnieuw moeten bouwen.

Het OW-crisisteam achtte het noodzakelijk bewoners uit het district Brokopondo bij te staan. Het gaat bij deze om gebieden die bestaan uit woningen, scholen en andere belangrijke objecten die enorme schade hebben opgelopen. Gevallen van leerlingen die hun scholen niet kunnen bezoeken en ouderen die al geruime tijd niet naar de polikliniek kunnen, moeten worden aangepakt. 

De donatie kan en zal hiervoor goed worden gebruikt. Mede dankzij de samenwerkingen tussen Openbare Werken, nationale- en internationale organisaties kunnen projecten nu gerealiseerd worden. Het ministerie van Openbare Werken gaat door met de aanpak van infrastructurele problemen.   

Minister Riad Nurmohamed benadrukte tijdens zijn toespraak, dat het Crisisteam diverse taken heeft binnen het ministerie. Naast het met spoed inkomen bij eventuele calamiteiten met civieltechnische- en bouwkundige voorzieningen, zijn verscheidene dienstverlenende activiteiten in de taakstelling van het Crisisteam opgenomen. Om deze specifieke taken op een professionele manier uit te voeren is het beschikken over financiële middelen van eminent belang. De bewindsman zegt dat als de donatie goed wordt gebruikt, er geïnvesteerd kan worden in de nodige opvoering van de capaciteit. Hij voegde ook eraan toe, dat er gelukkig geen doden zijn gevallen bij deze overstromingen. 

Er zijn enorme investeringen nodig in verschillende technologieën, zodat kan worden nagegaan wanneer overstromingen op komst zijn, en men de nodige voorbereidingen kan treffen. Naast de nationale hulp is er uit diverse landen en organisaties geboden steun gegeven. Nederland bood hulp in de vorm van deskundigen. Verder hebben Japan, de Europese Unie (EU), Canada en de Inter-American Development Bank (IDB) ondersteuning geboden.

error: Kopiëren mag niet!