Handhaving Wet Bosbeheer: Transactie alleen door het OM

De Wet Bosbeheer van 18 september 1992, SB 1992 no. 80, heeft in artikel 57 aan de Procureur-Generaal de mogelijkheid geboden, de haar toekomende bevoegdheid tot buiten proces afhandelen (transigeren) te delegeren aan de Directeur of het Hoofd van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Dit in samenhang met het oud-artikel 100 van het Wetboek van Strafrecht. 

Maar, artikel 100 van het Wetboek van Strafrecht is gewijzigd in 2015 (S.B. 2015 no. 44), waardoor de samenhang met artikel 57 in de Wet Bosbeheer is komen weg te vallen.

De eerder verleende bevoegdheid tot transigeren op basis van artikel 57 van de Wet Bosbeheer in samenhang met het oud-artikel 100 van het Wetboek van Strafrecht, kan niet meer worden gehandhaafd en is deze per 27 juni 2022 ingetrokken door de waarnemend Procureur-Generaal.

De Wet Bosbeheer staat niet op zichzelf, maar is ondergeschikt aan de Wet Economische Delicten, zo meldt het OM in een persbericht.

De mogelijkheid tot transigeren vindt nu plaats op basis van de Wet Economische Delicten, waardoor deze bevoegdheid alleen is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie.

error: Kopiëren mag niet!