Deventer staat stil bij slavernijverleden

Aan de vooravond van Keti Koti (viering van de afschaffing van de slavernij) besteedt het Etty Hillesum Centrum in Deventer – provincie Overijssel, Nederland – aandacht aan het slavernijverleden van Deventer. Op donderdag 30 juni om 19.30 uur houdt cultureel antropoloog Siert Wieringa, in aanwezigheid van burgemeester Ron König, een lezing over de verstrengeling van Deventer met de West-Indische Compagnie.

Wieringa is cultureel antropoloog. Hij heeft op verschillende managementposities gewerkt voor Artsen zonder Grenzen en het Internationale Rode Kruis. Door zijn kennis van het Caribisch gebied en zijn werkzaamheden in onder meer West-Afrika is hij bijzonder geïnteresseerd geraakt in de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Hij heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam.

Op deze avond wordt aandacht besteed aan Deventenaren die investeerden in de West-Indische Compagnie met activiteiten in kaapvaart, kolonisatie en slavenhandel. Wat wilden ze daarmee bereiken? Wat was hun achtergrond, welke onderlinge relaties waren er en wat was de rol van het stadsbestuur?

Burgemeester Ron König zal op de avond ook spreken. “We zijn trots op onze Deventer geschiedenis, maar sommige aspecten ervan verdienen nader onderzoek en zelfreflectie”, aldus de burgemeester.

“Dat hebben we eerder gedaan door onderzoek te laten doen naar hoe in Deventer werd omgegaan met joods vastgoed in en na de Tweede Wereldoorlog. Er loopt een onderzoek naar straatnamen die verwijzen naar een beladen verleden. En zo gaan we ook op verzoek van de gemeenteraad onderzoek laten doen naar de betrokkenheid van Deventer bij het slavernijverleden en de koloniale geschiedenis. Maar uit historische bronnen weten we al langer dat kooplieden en stadsbestuurders van Deventer volop betrokken waren bij de handel en uitbuiting van tot slaaf gemaakten. Het is de bedoeling dat dit onderzoek in 2023 gereedkomt, om dit bespreekbaar te maken met de huidige inwoners van Deventer. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft.”

Theatervoorstelling van Farida Nabibaks

Op vrijdag 1 juli (Keti Koti) verzorgt theatermaakster en filosoof Farida Nabibaks een theatervoorstelling in Mimik te Deventer. De voorstelling gaat over het leven van de 18e eeuwse, zwarte vrouw Anna van Vossenburg. Zij werd in slavernij geboren op de plantage Vossenburg in Suriname en ze kwam als chaperonne van twee verweesde erfgenamen naar Nederland, waar ze tot het eind van haar leven is gebleven.

Wethouder Rob de Geest (Inclusie) zal namens het gemeentebestuur van Deventer de voorstelling bijwonen. 

error: Kopiëren mag niet!