Praktijklokalen LBO H.J. de Vries te Von Freyburg in gebruik genomen

“De regering werkt voor de volgende generatie. Jongeren zullen leidinggeven aan de beslissingen die we vandaag nemen. Daarom moeten zij erbij betrokken worden.” Woorden van president Chandrikapersad Santokhi woensdag 29 juni bij de ingebruikname van praktijklokalen op de LBO H.J. de Vries te Von Freyburg in het district Saramacca.

Regering investeert ‘zwaar’ in beroepsonderwijs

Investeren in het beroepsonderwijs is een van de beslissingen die de regering neemt om de toekomst van Suriname te garanderen. Zowel president Santokhi als minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wees erop, dat de regering zwaar investeert in deze vorm van onderwijs, vooral tegen de achtergrond van de opkomende olie- en gasindustrie.

Volgens het staatshoofd zal er tijdig in alle sectoren geïnvesteerd moeten worden. Hij noemde onder meer de moderne technologie, die lijdend zal zijn in de toekomst. President Santokhi riep ouderen op om kinderen te stimuleren voor het beroepsonderwijs te kiezen.

Volgens minister Levens krijgt het beroepsonderwijs een speciale plek bij haar ministerie. “We hebben miljoenen hiervoor aan de kant gezet”, aldus de bewindsvrouwe, die ook bleef stilstaan bij de ondersteuning van de Islamic Development Bank (IsDB) voor het ter hand nemen van het praktijkgericht onderwijs. Zij noemde de LBO H.J de Vries een modelschool van hoe het moet.

Directrice Beroepsonderwijs Gracia Ormskirk legde de nadruk op verbinding van theorie met praktijk. Ze vroeg de leerlingen nieuwsgierig en enthousiast te zijn, terwijl de leerkrachten inzet zullen moeten tonen bij het overdragen van de lessen. 

Staatsadviseur Gregory Rusland wees erop, dat bij de aanstaande ontwikkelingen op oliegebied de rol van Saramacca belangrijk zal zijn, reden waarom het van belang is dat de jongeren van het district de basis aangereikt krijgen. Mahinder Jogi zei als VHP-volksvertegenwoordiger van het district, dat onderwijs allerlei mogelijkheden biedt, waaronder die voor een goede toekomst en zekerheid. Hij bedankte de regering voor het creëren van deze mogelijkheden door de bouw van scholen en investeren van beroepsonderwijs.

Zowel districtscommissaris Sherin Bansi-Durga als schooldirectrice Angela van Broekhoven bracht de praktijklokalen en daarmee het beroepsgericht onderwijs in lijn met de aanstaande ontwikkelingen in de olie- en gassector. De burgermoeder bleef daarbij ook stilstaan bij de agrarische ontwikkeling in haar district. Ze pleitte voor het herinvoeren van het landbouwonderwijs op de basisschool.

Volgens Van Broekhoven zullen de lokalen zorgen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de leerlingen adequaat voorbereiden op het beroep dat ze zullen uitoefenen in de maatschappij. Zij legde de nadruk op het specialiseren, opleiden en voorbereiden van lokaal kader. Zij sloot af met een citaat van Nelson Mandela, namelijk: “Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.”

error: Kopiëren mag niet!