Drie Amerikaanse militairen verzorgen training humanitaire hulpverlening aan Nationaal Leger

Als onderdeel van een Joint Combined Exchange Training (JCET-training), hebben drie militaire instructeurs van het Civil Affairs Team 862 (98th Civil Affairs Battalion – Special Operations/Airborne) uit de Verenigde Staten een maand lang kennis en ervaringen met Surinaamse militairen uitgewisseld over humanitaire hulpverlening bij rampen (Humanitarian Assistance and Disaster Relief). 

Het ging om medische hulpverlening en het nemen van verschillende hindernissen bij het evacueren van slachtoffers, het maken van assessments op grond van specifieke omstandigheden, informatiemanagement en het werken met een landkaart om de situatie binnen een bepaald gebied goed in beeld brengen. 

Deze training moest ervoor zorgen, dat bestaande vaardigheden van Surinaamse militairen zowel in theorie als in de praktijk worden aangescherpt. De afgelopen periode hebben de trainees en instructeurs als onderdeel van een real life experience training een veldbezoek afgelegd aan onder andere het district Brokopondo. Samen met districtscommissaris Ludwig Mendelzoon zijn gesprekken gevoerd en is een assessment gemaakt van de situatie in het district.  

Met het uitvoeren van een assessment bij de Luchtmacht zijn bestaande vaardigheden ook verder aangescherpt wanneer het aankomt op acute hulpverlening aan ver gelegen of moeilijk bereikbare gebieden. Deze JCET-training werd verzorgd door captain Michael Esquitin, sergeant first class Michael van Horn en staff sergeant Daniel Sumakeris. 

De afdelingen die hieraan hebben deelgenomen zijn de Militaire Geneeskundige Dienst (MGD), de Opleiding en Operaties (G3), Personeelszorg en Civiele Militaire relaties (G5), de Luchtmacht en de Marine, zo meldt het ministerie van Defensie maandag 27 juni.

error: Kopiëren mag niet!