In gebruik genomen solar-farm Nickerie beeld van transitie naar groene energie

De solar-plant die zondag 26 juni in Nickerie in gebruik is genomen, is volgens president Chandrikapersad Santokhi een beeld van de transitie naar groene, milieuvriendelijke energie. Het staatshoofd bracht de zonne-energiecentrale in lijn met de aanstaande ontwikkelingen op het gebied van olie en gas. Hij erkent, dat fossiele energie uitgefaseerd moet worden, maar benadrukt tegelijkertijd dat Suriname ook haar olie- en gassector gaat ontwikkelen. Daarbij zal zij zich terdege houden aan gemaakte afspraken. 

Vicepresident Ronnie Brunswijk merkte bij de ingebruikname op, dat de regering zich met deze energiecentrale aan haar woord houdt. De Afobaka-dam kan niet alleen in de energiebehoefte voorzien, waardoor de regering samen met haar werkarmen naar alternatieven voor groene, schone en goedkopere energie moet omkijken. Hij zei ook er niet aan te twijfelen dat de Surinaamse deskundigen zich nu en in de toekomst volledig zullen inzetten om deze energie te leveren. “De regering hoopt met deze duurzame ontwikkeling wederom een bijdrage te hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van het land. Deze stap voorwaarts is ook stap voorwaarts voor de samenleving”, aldus de vicepresident. 

Marcel Eyndhoven, technisch directeur van de Energiebedrijven Suriname (EBS NV), bleef vooral stilstaan bij de voordelen van de centrale voor het nutsbedrijf en voor Nickerie. De 2 megawatt plant kan 400-500 huishoudens van duurzame energie voorzien. Het project is tot stand gekomen door een leningsovereenkomst van US$ 98 miljoen van de Surinaamse overheid bij de Caribbean Development Bank (CDB). Het is volgens de EBS-directeur niet een op zichzelf staand project. De gedachte hierachter is de landelijke energievoorziening te versterken. Met dit project en andere projecten is het EBS-netwerk gereed om voor 80% een de aanvraag te voldoen. Verder betekent de lening zowel financiële als institutionele versterking voor de EBS. Een van de voordelen is besparing op brandstof. 

Namens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) gaf onderdirectrice Valerie Laljie aan, dat er ook in Coronie een solarfarm van 0.2 megawatt komt. Het ministerie maakt zich klaar om te voldoen aan artikel 7 van de Sustainable Development Goals (SDG), te weten duurzame, betaalbare en betrouwbare energie voor eenieder. 

Het Chinese bedrijf SUMEC Group Corporation is verantwoordelijk geweest voor de constructie van de solar-plant. De ambassadeur van de Volksrepubliek China, Han Jing, sprak van een garantie voor de verdere ontwikkeling van de Nickeriaanse gemeenschap. Hij noemde het project representatief en symbolisch voor de samenwerking tussen Suriname en China. De ambassadeur zei verder uit te kijken naar uitbreiding en voortzetting van projecten in andere sectoren, waarbij Chinese technologie wordt ingezet voor de ontwikkeling van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!