60 Jaar Waldy Simson (deel 2)

Uit de opbrengst van het project 60 jaar Waldy Simson zal minimaal 10% gebruikt worden om sociaal werk dat verricht moet worden in Suriname te ondersteunen. Verwacht mag worden, dat rond 22 november een donatie verricht zal worden aan de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, die in de volksmond bekend staat als de Blindenzorg.

De donatie zal gebruikt worden ten behoeve van de Louis Brailleschool en de Vroeg begeleiding die beide ressorteren onder de NSBS. Op de Vroeg begeleiding worden blinde en slechtziende kinderen in de leeftijdsklasse nul tot zes jaar begeleid, terwijl blinde en slechtziende kinderen van zes tot vijftien jaar op de Louis Brailleschool van onderwijs kunnen genieten.

error: Kopiëren mag niet!