Minister Mac Andrew ontvangt Caribische ILO-Decent Work Team-vertegenwoordiger Dennis Zulu

Ter voorbereiding op het derde Decent Work Country Programme voor Suriname (DWCPS-III) heeft minister Steven Mac Andrew dinsdag 14 juni Dennis Zulu, directeur van het ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean (International Labour Organization), ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. De deskundigen van het ILO Decent Work Team, Johannes Lars, Deputy Director, en Ingerliyn Caires, Senior Programme Officer, waren ook aanwezig.

Tijdens deze ontmoeting is gesproken over het tweede DWCPS dat sedert 2019 in uitvoering is en nu in een afrondende fase verkeert. Bij deze gelegenheid zijn vooral de verbeterpunten benadrukt ter uitvoering van het derde programma (DCWPS-III). Dit programma moet van meerwaarde zijn ter verbetering van het ondernemersklimaat en het creëren van productieve werkgelegenheid in Suriname. 

Minister Mac Andrew ziet Decent Work als een leidraad voor het uit te voeren arbeidsbeleid. Sociale dialoog zal volgens hem ook weer de basis vormen voor de voorbereiding en de uitvoering van het volgende Decent Work Country Programme. De bewindsman is zich ervan bewust dat dit programma, dat gedragen wordt door de sociale partners, een duurzame bijdrage zal moeten leveren aan het bevorderen van fatsoenlijk werk in Suriname. Het DWCPS-II dat nu wordt uitgevoerd zal eind dit jaar worden afgesloten.  

De minister heeft aangegeven dat ondanks de Covid-19 pandemie, de uitvoering van het programma een succes genoemd mag worden. De bewindsman kijkt uit naar de ontwikkeling van het derde Decent Work Country Programme dat aansluitend op het tweede programma, in 2023 zal aanvangen.

De minister heeft ook duidelijk gemaakt, dat hij in het Derde Decent Work Country Programme een specifieke focus wil op werkgelegenheid en daarmee verband houdende factoren. In dit kader heeft de bewindsman een brief gericht aan Zulu over zijn visie. 

De minister ging ook in op het belang van vakscholing voor risicojongeren, zoals drop-outs en tienermoeders. Deze groep verdient volgens hem een kans om een vak te leren zodat ze de arbeidsmarkt kunnen betreden met beroepsgerichte vaardigheden. Hij heeft daarom gewezen op het belang van vakscholing in Suriname en hierbij op de taak van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) om jongeren klaar te stomen, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. 

Mac Andrew was ingenomen met het bezoek van de ILO-delegatie en bedankte de organisatie voor haar ondersteuning, met name voor verleende technische assistentie. Bij het scheppen van banen zullen deze volgens hem niet slechts moeten voldoen aan de beginselen van fatsoenlijk arbeid, maar zullen ze ook moeten bijdragen aan duurzaamheid.

Dennis Zulu liet weten zeer tevreden te zijn over de uitvoering van het DWCPS-II. Hij is ingenomen met de inspanningen van de minister om kansen van jongeren die de arbeidsmarkt betreden te vergroten. Hij is zich ervan bewust dat de Covid-19 pandemie met haar naweeën, een negatieve invloed heeft op werkgelegenheid in Suriname en juicht daarom de inzet van het ministerie toe om vooral risico jongeren te helpen om hun weg te banen tot de arbeidsmarkt.

Hij ziet graag dat jongeren nu al klaargestoomd worden voor de olie- en gasindustrie die voldoende werkgelegenheid zal bieden. 

error: Kopiëren mag niet!