Public Private Partnership kan kansen bieden aan SAO-trainees

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft afgelopen maandag een presentatie gekregen over een mogelijk Public-Private Partnership (PPP), dat moet uitmonden in de vervaardiging van producten voor de lokale- en exportmarkten, te weten kleding en uit hout vervaardigde producten. 

De PPP moet ook resulteren in het helpen realiseren van diverse sustainable development goals, met name goal-8, Decent Work. De presentatie werd gegeven door Cornelly Olivieira, die al jarenlang onderneemster is. Mevrouw Olivieira benadrukte in haar presentatie vooral het belang van cluster bedrijven ter stimulering van de samenwerking om duurzame productie activiteiten te ontplooien. Uit de presentatie bleek, dat er legio kansen zijn voor groei en ontwikkeling van jongeren, hetzij als entrepreneur, hetzij als arbeidskracht, maar ook om te exporteren naar de regio. 

Naar aanleiding van de presentatie ziet de minister mogelijkheden voor de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) om een PPP aan te gaan, maar benadrukte dat dit verder besproken moet worden met de directie van SAO en de Raad van Toezicht. De minister benadrukte eveneens, dat een PPP SAO kan helpen om wat eigen inkomsten en additionele middelen te genereren, die de stichting en haar trainees ten goede kunnen komen. 

De minister ziet eveneens voordelen in het on the job leren en de promotie van ondernemerschap onder de trainees van de SAO.  Er zal een vervolggesprek komen, nadat de Raad van Toezicht en directie van de SAO zich hebben gebogen over de voorgestelde PPP. 

Olivieira staat open voor een samenwerking met de SAO en is bereid de trainees van deze stichting de mogelijkheid te bieden om te kijken in de keuken bij haar bedrijven, met de bedoeling dat ze geïnspireerd en gedreven raken om te gaan produceren. Ze is enthousiast om iets te kunnen betekenen voor jongeren in zijn algemeenheid, die kansen willen benutten en die willen groeien tot zelfstandigen. 

error: Kopiëren mag niet!