IICA overhandigt granman der Saramaccaners gewaszaden en landbouwmateriaal

Het Inter-Amerikaanse Instituut voor Samenwerking op Landbouwgebied (IICA) is het Boven-Suriname gebied tegemoetgekomen in de ontwikkeling van zijn agrarisch potentieel. Daartoe heeft de organisatie dinsdag 14 juni gewaszaden en landbouwmateriaal overhandigd aan Albert Aboikoni, granman der Saramaccaners. 

Hij geeft aan, dat er reeds lang contact bestaat tussen zijn gebied en de IICA. Na enige tijd van stilstand is de samenwerking als gevolg van de watersnood weer in versneld tempo opgepakt.   

IICA is een gespecialiseerd landbouwagentschap dat de inspanningen van lidstaten ondersteunt om landbouwontwikkeling en plattelandswelzijn te bereiken. 

Het instituut biedt samenwerkingsdiensten aan door middel van nauwe en permanente samenwerking met zijn 34 lidstaten, om tijdig in hun behoeften te voorzien. Het meest waardevolle bezit van IICA is ongetwijfeld de nauwe relatie die het onderhoudt met de begunstigden van zijn werk. De organisatie heeft brede ervaring op gebieden als technologie en innovatie voor landbouw, landbouwgezondheid, voedselveiligheid en -kwaliteit, internationale landbouwhandel, familiale landbouw, plattelandsontwikkeling, beheer van natuurlijke hulpbronnen en de bio-economie.

Granman Aboikoni heeft benadrukt dat het instituut van de granman al een tijd nauw contact heeft met de IICA. “Door de aanhoudende Corona-pandemie hebben we geen collectieve projecten kunnen uitvoeren. De watersnood heeft ons juist uitgedaagd om alles in versneld tempo aan te pakken. IICA heeft een budget aangewend om de landbouw in het gebied te stimuleren”, aldus de hoogste gezagsdrager der Saramaccaners. Het grootopperhoofd accentueert, dat er naar duurzame manieren gekeken moet worden om de voedselvoorziening in het zeer uitgestrekte gebied te garanderen; daar is landbouw een cruciaal onderdeel van.

error: Kopiëren mag niet!