Algemeen minimum uurloon SRD 20,00 bij beschikking vastgelegd

Steven Mac Andrew, minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, is ingenomen met het feit, dat de Regeringsraad op 1 juni heeft besloten om het algemeen minimum uurloon per 1 juni vast te stellen op SRD 20,00. 

De minister benadrukte onlangs, dat in de afgelopen drie weken meerdere malen overleg is gevoerd met werkgevers en vakbonden om uit de impasse te geraken, waarin de discussie over het minimum uurloon was komen te verkeren. Mac Andrew is zeer tevreden over de constructieve houding, welke de sociale partners hebben ten toon gesteld om tot een oplossing te geraken en zegt, dat wederom bewezen is dat dialoog en samenwerking noodzakelijk zijn om de ontwikkelingsproblematiek in Suriname aan te pakken.

De minister benadrukt, dat de Regeringsraad terdege kennis heeft genomen van het resultaat van het overleg, namelijk om:

  1. Per 1 juni het algemeen minimum uurloon te stellen op SRD 20,00;
  2. Voor de periode 1 juni tot 31 december 2022 het minimum uurloon voor de sectoren thuiszorg en beveiliging te stellen op SRD 15,49 conform het advies van de Nationale Loonraad; en
  3. Binnen zes maanden de wildgroei in de beveiligingssector te reguleren met inachtneming van de vigerende arbeidswetgeving

De minister benadrukte ook, dat de Regeringsraad zich volkomen bewust was van het feit, dat de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gebonden is aan het advies van de Nationale Loonraad, dat eerder in het jaar uitgebreid was besproken door de Raad. 

Mac Andrew stelde verder, dat de Regeringsraad zich bij het nemen van een beslissing ook heeft laten leiden door Artikel 3 lid 5 van de Wet van 6 september 2019, houdende bepalingen over de vaststelling van het minimumloon (Wet Minimumloon), welke stelt, dat het minimumloon per sector of beroepsgroep nooit minder mag zijn dan het in lid 1 genoemde minimumloon. De bewindsman geeft aan, dat dit artikel heeft gemaakt, dat punt 2 van het resultaat van het overleg met de sociale partners niet gehonoreerd kon worden, omdat er geen lager minimum uurloon dan het algemeen minimum uurloon kan worden vastgesteld. 

Volgens Mac Andrew hadden met name de werkgevers gepleit voor een lager minimum uurloon voor de sectoren thuiszorg en beveiliging.

De minister stelt, dat middels een beschikking conform artikel 3 lid 1 van de Wet Minimumloon het minimum uurloon per 1 juni 2022 nu is vastgesteld op SRD 20,00. De bewindsman geeft eveneens aan, dat de termijn van de Nationale Loonraad is verlengd, zodat dit orgaan door kan gaan met haar activiteiten, inclusief de bepaling van het minimum uurloon voor 2023. Mac Andrew benadrukt, dat zowel werkgevers als vakbeweging hun leden in de Nationale Loonraad hebben vervangen en dat de beschikkingen hiervoor op 2 juni getekend zijn.

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft maandag 13 juni de betreffende beschikkingen gepubliceerd:

error: Kopiëren mag niet!