CDS na twee jaar nog steeds niet op de rails

Een 6 maanden upgrade brengt CDS niet op de rails, wanneer niet tot professionaliteit wordt overgegaan

De Communicatie Dienst Suriname, CDS, verraste woensdag 8 juni de samenleving met de bekendmaking, dat een door het Kabinet van de President ingesteld Interim Managementteam (IMT) in de komende zes maanden een upgrade gaat doen van de voorlichtingsdienst van de regering. Dit managementteam wordt geleid door coördinator Marlon Hoogdorp met ondersteuning van twee waarnemende onderdirecteuren en een secretaris. 

Totaal andere werelden

Dus na ruim twee jaar aanmodderen, onprofessionaliteit, de ene fout na de andere, beschamende persberichten, slechte communicatie, enzovoorts moet de CDS nu een upgrade gaan krijgen. Maar, je kunt je afvragen in hoeverre deze upgrade zijn vruchten gaat afwerpen, simpelweg omdat echte deskundigheid en professionaliteit ontbreekt. Er moet geen upgrade gedaan worden, maar een ‘clean sweep’. 

Zelfs Marlon Hoogdorp is geen deskundige als het gaat om het functioneren van een regerings voorlichtingsdienst. 

Dat die persoon op het terrein van ‘communicatie’ her en der een paar maanden of een paar jaar heeft gewerkt, zoals bij het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (NIMOS), Lime 2 TV of Apintie Radio/TV, wil niet zeggen dat die persoon in staat is om een voorlichtingsdienst van een regering te upgraden. Het zijn totaal andere werelden.

Het team moet het beleid op het vlak van overheidscommunicatie verder richting helpen geven. De CDS is in de afgelopen maanden, sinds het vertrek van toenmalig directeur Alven Roosveld – die werd aangesteld als woordvoerder van de president – in een overgangsfase terechtgekomen, aldus de CDS.

“Duidelijke doelen”

Volgens Hoogdorp is het IMT ingesteld om “heel specifieke doelen na te streven en de organisatie bestaanszekerheid te geven”. Hij merkt op dat er uiteindelijk een gestructureerd plan moet liggen om duidelijke doelen te bereiken. “Overheidscommunicatie is belangrijk en het moet heel goed aangepakt worden zodat de juiste resultaten bereikt kunnen worden”, zegt deze heer Hoogdorp in als een cliché klinkende woorden.

“In de visie van de coördinator zijn de personen binnen de organisatie het meest belangrijke waarop gefocust zal worden. Het ligt in de bedoeling om genoeg te investeren in kennis en begeleiding”, zo schrijft de CDS in haar persbericht. Natuurlijk zijn “de personen binnen de organisatie” het meest belangrijke. Dat spreekt voor zich toch, immers, zonder personen, geen CDS. Zo simpel is het, daarvoor hoef je geen communicatiedeskundige in te huren.

Niet alleen zal worden nagegaan hoe men functioneert binnen het CDS., maar zal ook van hen geleerd worden hoe het beter kan. Hoogdorp laat ook weten “een goede samenwerking en aantrekkelijke werksfeer van enorm belang” te vinden. Natuurlijk, maar dat geldt voor alle organisaties en bedrijven.

Na zes maanden zal geëvalueerd worden of de doelen wel of niet zijn bereikt en op basis van de resultaten besluiten genomen worden. 

Maar, als bij aanvang de doelen al onscherp zijn gesteld en slechts clichés worden geuit, is voor het aflopen van de zes maanden, eigenlijk nu al, duidelijk dat het aanmodderen zal blijven.

Chaotisch, onsamenhangend

Op dit moment is de berichtgeving vanuit de CDS chaotisch, onsamenhangend. Deze voorlichtingsdienst brengt ook persberichten uit, ondertekend door ministeries, terwijl die ministeries ook zelf via hun afdelingen Voorlichting diezelfde persberichten richting de media sturen (en berichten van de diverse ministeries wemelen ook van fouten en worden door de CDS ongecontroleerd doorgestuurd). Dubbel, onzinnig werk toch. Dat geldt ook voor persberichten van bijvoorbeeld districtscommissariaten. Immers, die persberichten worden ook door die commissariaten gepubliceerd via bijvoorbeeld hun eigen Burger Informatie Centra, de BIC’s. Weer dubbel, onzinnig werk.

Niet twee voorlichtingsdiensten

De CDS zou zich slechts moeten richten op berichtgeving vanuit het Kabinet van de President en het Kabinet van de Vicepresident. Hef dat zogenaamde Directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de Vicepresident op. Zorg ervoor, dat ook die berichten door professionals geschreven gaan worden, door mensen met een journalistieke achtergrond. Mensen die in staat zijn om goede persberichten te schrijven.

Allerbelabberdst

In algemene zin kan gesteld worden, dat de persberichten vanuit de CDS er allerbelabberdst uitzien. Ze zijn doordrenkt met taal- en andere fouten. Zelfs namen van bewindslieden en ook van de president worden nogal eens fout geschreven. Hoe is het mogelijk? Het zijn geen persberichten, neen, het zijn stukjes tekst onsamenhangend in elkaar gedraaid door personen die totaal geen redactionele-, communicatie- en journalistieke kennis en achtergrond hebben. Soms zie je persberichten waarbij je je afvraagt of de schrijver ervan zelf wel begrijpt wat hij/zij heeft geschreven.

Het schrijven van persberichten is niet iets dat iedereen zomaar kan doen. Het is een vak. Het is dan ook zaak, dat het ingestelde Interim Managementteam ook kritisch kijkt naar de schrijverskwaliteiten van de medewerk(st)ers van de CDS. Je zou je als regering moeten schamen voor de inhoudelijke kwaliteit van persberichten van de eigen voorlichtingsdienst.

Verzending

Ook het verzenden van persberichten naar media verdient aandacht. Immers, het gebeurt te vaak dat een verzonden bericht binnen een paar minuten door een gewijzigd bericht wordt gevolgd of door nog wat foto’s die eerder niet waren meegezonden. Deze week gebeurde het zelfs dat twee oude persberichten door de CDS richting de media werden gestuurd via e-mail, gevolgd door een ‘sorry’ e-mail dat het ging om oude berichten. Natuurlijk, waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Natuurlijk, dat kan. Maar, het kan niet als het te vaak gebeurd.

‘De Boodschap’…..

Wat het Interim Managementteam ook tegen het licht moet houden is de website waar de CDS alle berichten publiceert. Die website heeft de naam ‘De Boodschap’… dat lijkt op de naam van een of ander kerkelijk genootschap. De homepage heeft ook bovenaan de naam ‘De Boodschap’… niemand zal denken aan een officiële pagina van een voorlichtingsdienst van de Surinaamse regering. Hoe gaat de wereld die dienst op het wereldwijde net vinden???

Koffie zetten

Een upgrade van de CDS in de huidige vorm kan slechts een positieve uitkomst hebben, wanneer besloten wordt om professionals aan te nemen, in dienst te nemen en de amateurs koffie te laten zetten en ze verre te houden van het schrijven van persberichten.

PK

error: Kopiëren mag niet!