Hein Eersel en Sir Vidia (V.S. Naipaul)

Uit de vele reacties op mijn artikel “De eeuw van “oom” Hein Eersel”, is mij gebleken dat er een nadere uitwerking van de legendarische ontmoeting tussen Eersel en Naipaul op prijs gesteld wordt. 

In dit verband vestig ik de aandacht op de sketch die naar aanleiding van de bedoelde ontmoeting is geschreven en gespeeld op 29 september 2018 in de BS Het Park. Het is goed om als hommage voor “oom” Hein het historisch gebeuren voor het nageslacht vast te leggen. 

DSC_3193 - Hein Eersel en Rappa

Uitbeelding van de ontmoeting tussen Hein Eersel en V.S. Naipaul (Rappa) tijdens een ludieke sketch in de BS Het Park op 29 september 2018.

Dialoog uit The Middle Passage (1962) 

op ludieke wijze gebracht door Rappa (V.S.),  Hein Eersel en Carlo Jadnanansing (CJ) t.g.v. de boekpresentatie van 83 Recensies door Carlo Jadnanansing in de BS Het Park op 29 september 2018

MC Sylva Koemar leidt de dialoog in het kort in. 

Zij verwijst naar een passage uit het boek (pag. 189) waarbij V.S. aan Eersel vraagt of het mogelijk is dat een Engels gedicht in het Sranan vertaald zou kunnen worden en laatstgenoemde hem uitdaagt dit uit te proberen. 

VS (Rappa): Mr. Eersel, I heard that you are a prominent member of a nationalist Surinam movement that wants to change the official Dutch language to the local creole language of your country. I learned that only a quarter of a million people speak that language. 

How do you call it exactly? Isn’t it taki taki or Negro English?  

Eersel: We call our language Sranan tongo or shortly Sranan. 

VS: For example Mr. Eersel, with all respect for your mother’s language, is it possible to translate an English poem into Sranan tongo?  

Eersel: Try me, Mr. Naipaul

VS: All right, Mr. Eersel, I shall write down by heart five lines from a poem written by Thomas Wyatt, an English poet who lived in the 16th century. During my studies in Oxford I loved this poem very much. 

(VS writes down) They flee from me that some time did me seek 

With naked foot stalking in my chamber 

I have seen them gentle, mild and meek

That now do scorn to remember 

That they have taken bread from my hand. 

Eersel (leest het gedicht en vertaalt deze terstond alsvolgt):   

Den fre gwe f’mi, d’e mek mi soekoe so, 

Nanga soso foetoe waka n’in’ mi kamra. 

Mi si den gendri, safri, 

Di kosi now, f’no sabi 

Fa den ben nîan na mi anoe. 

VS: bekijkt de tekst goedkeurend en probeert deze te lezen op zijn wijze met een Oxford Engels accent. 

VS: It looks excellent, but i can’t understand a word, 

still I like the sweetness and the rhythm of the language

My compliments, Mr Eersel! 

Naschrift: 

De volgende dag heeft VS een afspraak met Corly Verlooghen (CJ). 

Hij heeft de tekst van Eersel bij zich en vraagt aan Corly. 

VS: My dear Corly, yesterday I challenged Mr. Eersel to translate a poem 

written in old English into Sranan tongo. 

Will you look at it?

Corly: With pleasure, Mr. Naipaul. 

Corly is duidelijk onder de indruk van de vertaling en zegt: 

Corly: Mr. Naipaul it’s a excellent translation 

There is only one remark from my side and that is that I never heard the word

‘gendri’ in Sranan tongo for the English word gentle. 

To be honest I have to say that in my opinion this word was fabricated 24 hours ago by Mr. Eersel! 

 Carlo Jadnanansing

error: Kopiëren mag niet!