Huis der Democratie was weer even het Huis der Schreeuwerig Kabaal

Het was afgelopen donderdag weer eens raak in het Huis der Democratie, De Nationale Assemblee. Een Assemblee-voorzitter die zich zichtbaar ergerde aan het kinderlijke gedrag van een schreeuwende parlementariër die zijn zin niet kreeg en vervolgens als een klein kind dat van mama geen koekje mocht, begon te schreeuwen, buiten de microfoon.

Ongeacht wie van de twee kemphanen, Assemblee-voorzitter Marinus Bee of het NDP-Assembleelid Melvin Bouva, nu gelijk had, een parlementariër behoort zich correct en netjes te gedragen ten overstaan van de wereld en ten overstaan van zijn voorzitter. Bouva had herhaaldelijk om een punt van orde gevraagd, maar daar ging Bee niet op in. Natuurlijk, dat mag Bee doen, hij geeft leiding aan de Assemblee en er zijn nu eenmaals regels, er is een Huishoudelijk Reglement. Een Huishoudelijk Reglement dat volgens Bee door een paar Assembleeleden nog eens goed moet worden gelezen. Gelet op het gedrag van enkele parlementariërs, heeft het er werkelijk alle schijn van dat die de eigen regels niet eens kennen of daar lak aan hebben.

Dus, Bee ging donderdag op zijn leidinggevende strepen staan, eindelijk, terecht. Immers, te vaak werd niet hard ingegrepen naar het ultieme wapen van de Assemblee-voorzitter: een recalcitrant parlementslid door de sterke arm, het altijd aanwezige handjevol agenten, de vergaderzaal uit te laten zetten. En tot dat radicale besluit ging Bee donderdag over. Tja, wat moest hij anders doen? Zijn kroost wilde niet luisteren en bleef maar op kinderlijke wijze door de zaal schreeuwen.

Openbare Assemblee-vergaderingen lijken nogal eens te zijn verworden tot een schande voor de parlementaire democratie en diverse parlementsleden vertonen nogal eens een soort anarchistisch, schaamteloos gedrag en schromen er niet voor om de voorzitter te desavoueren.

Het lijkt de hoogste tijd, dat een aantal Assembleeleden een opfriscursus krijgt over gedrag en normen en waarden in De Nationale Assemblee.

Het is de hoogste tijd, dat een aantal Assembleeleden leert hoe zich verbaal correct te gedragen.

Scherp optreden tegen politici die buiten hun parlementaire bevoegdheden treden en geen respect tonen voor opponenten in de vergaderzaal, voor ministers en de voorzitter van het parlement. Daar moet de voorzitter tegen optreden. En, dat heeft Bee donderdag gedaan.

Laat de Assemblee het Huis der Democratie zijn en niet een speeltuin voor schreeuwende en jammerende politici die zowel kinderlijk als anarchistisch verdrag vertonen.

Laat de Assembleeleiding tonen, dat die werkelijk de leiding heeft en zich niet laat ringeloren en desavoueren door leden van de Assemblee… En, dat heeft Bee donderdag getoond!

Viktor Aardenburg

error: Kopiëren mag niet!