Minister Mac Andrew: “Armoede moet landelijk goed in kaart worden gebracht”

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) had dinsdag 24 mei een kennismaking ontmoeting met leden van de commissie Armoedegrens Bepaling. De minister benadrukte tijdens die ontmoeting, dat armoede in Suriname landelijk goed in kaart moet worden gebracht om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke armoedesituatie in ons land. Hij ziet dit als een noodzakelijke voorwaarde om gericht en effectief beleid te kunnen ontwikkelen voor de bestrijding en vermindering van armoede. 

De minister onderstreepte tevens het belang van actuele data en benadrukte dat armoede slechts aangepakt zal kunnen worden middels nationaal geïntegreerd beleid, aangezien diverse ministeries bij de aanpak van dit vraagstuk betrokken zijn. De minister gaf aan, dat Sustainable Development Goal (SDG) 1, namelijk ‘No Poverty’, naast SDG 8, ‘Decent Work’, het meest relevant is voor het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.  

De commissie gaf de minister een update over de stand van zaken met betrekking tot haar activiteiten, waarbij reeds een notitie over de armoedegrens bepaling is geproduceerd. Nu is de focus op een Nationale Multidimensionele Armoede Index. Hierbij wordt gekeken naar gezondheid, onderwijs, levensstandaard en financiële – en sociaal-economische zekerheid. Een lijst van indicatoren voor deze vier dimensies, welke gebaseerd zijn op de Surinaamse context, is inmiddels opgesteld door de commissie. 

De commissie ging ook in op issues, die haar werkzaamheden beïnvloeden, zoals het niet beschikbaar zijn van actuele data en de noodzaak om twee databases te gebruiken. Het ligt in de bedoeling dat binnen twee maanden de commissie haar onderzoek zal hebben afgerond en een rapport met beleidsaanbevelingen zal aanbieden aan de bewindsman voor bespreking en besluitvorming in de Raad van Ministers. De commissie zal in de komende periode onder meer een consultatieronde houden met diverse stakeholders.

Permanente commissie Armoede is noodzaak

Zowel minister Mac Andrew als de commissie benadrukte tijdens het onderhoud de noodzaak voor een landelijke armoede survey en een permanente commissie Armoede, welke op geïntegreerde wijze het vraagstuk zal moeten blijven bestuderen om de regering uitgebreid te kunnen adviseren over mogelijk armoedebestrijdings- en -verminderingsbeleid. De minister benadrukte vol verwachting te zullen uitkijken naar het finaal rapport met beleidsaanbevelingen. 

De commissie werd overigens in juli 2021 geïnstalleerd.

error: Kopiëren mag niet!