BvL/ALS voorzitster Reshma Mangre realiseert wensenpakket van haar leden

Reshma Mangre, voorzitster van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), heeft tijdens een persconferentie woensdag 25 mei, bekendgemaakt dat het wensenpakket van de BvL/ALS door de regering is goedgekeurd. Het wensenpakket was in augustus 2021 bij de regering ingediend.

Het gaat voornamelijk om secundaire voorzieningen. Bij een ziekenhuisopname maken leerkrachten met een MO-B of hoger aanspraak op een eerste klasse ligging. Alle overige leerkrachten maken aanspraak op een tweede klasse ligging.

De leerkrachten maken verder aanspraak op het tandheelkundig pakket C van SZF. Het tandheelkundig pakket C bestaat uit 1 × controle, 1 × tandsteen verwijderen, 2 × vullingen en 2 × extracties eenvoudig. Het huidig bedrag voor de vergoeding van gezondheid- en leesbrillen wordt verhoogd van SRD 350 naar SRD 2.000 (1 keer in de 2 jaar).

De permanente educatie wordt vastgesteld op 7 procent van de bezoldiging te rekenen vanaf 1 oktober 2021. De toelage voor ondersteuning van afstandsonderwijs wordt vastgesteld op een bedrag van SRD 350 per maand, te rekenen vanaf 1 januari 2022. 

Het goedgekeurde wensenpakket gaat per eind juni in. Mangre zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname, dat al 20 jaren aan de weg wordt getimmerd om deze zaken gedaan te krijgen. “Eindelijk zijn de leerkrachten ook aan de beurt!” Zij is de regering, in het bijzonder de president, zeer erkentelijk voor het vervullen van de lang gekoesterde wens van de BvL/ALS.

SK

error: Kopiëren mag niet!