NCCR bespreekt coördinatie noodhulp met crisisteam

Het door de regering ingestelde Nationaal Crisisteam is na zijn installatie meteen aan de slag gegaan. Binnen het crisisteam heeft het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) een centrale rol in de coördinatie van de noodhulp. Deze organisatie heeft dinsdag een uitvoerig onderhoud gehad met diverse vertegenwoordigers van de ministeries en andere functionarissen die betrokken zijn bij het Nationaal Crisisteam.

NCCR-coördinator Jerry Slijngard heeft de aanwezigen ingelicht over de manier waarop de operaties uitgevoerd zullen worden. Zo is de kwestie van het instellen van hubs oftewel centrale hulplocaties aan de orde gekomen.

Hubs

“Wij hebben op dit moment de situatie met betrekking tot het instellen van hubs geïdentificeerd. De hubs zullen een bepaalde werkvorm hebben in de verschillende gebieden”, aldus de functionaris.

Hij geeft verder aan, dat er drie locaties zijn geïdentificeerd; Paramaribo, Stoelmanseiland en Atjoni, die zullen dienen als centrale plek van waaruit de distributie van noodhulppakketten en andere cruciale voorzieningen zal plaatsvinden.

Behalve de actuele situatie in het district Brokopondo hebben ook andere delen van het achterland te kampen met wateroverlast dan wel de gevolgen ervan. Op Stoelmanseiland zal de militaire post van het Nationaal Leger omgetoverd worden tot een distributiepost, hetzelfde geldt voor het streekziekenhuis te Atjoni. De hubs zullen niet alleen als distributiecentra worden gebruikt, maar ook als tijdelijke opvangcentra dienen. De logistieke uitdagingen zijn enorm. Tussen het NCCR en de directeur van het ministerie van Financiën zullen er directe lijnen bestaan, namelijk dat gelden direct beschikbaar gesteld zullen worden op basis van de begroting en naar behoefte van het NCCR.

Kolonel Slijngard benadrukt, dat de operaties in het district Brokopondo gestaag verlopen. De hulp beperkt zich niet alleen tot het verstrekken van voedselpakketten, maar de mensen worden ook voorzien van schoon drinkwater.

Het NCCR is nu bezig diverse dorpen te voorzien van durotanks om regenwater op te vangen. De tanks zullen met mankracht van het Nationaal Leger en andere organisaties worden geïnstalleerd. “De mensen die zijn ondergebracht in opvangcentra worden voorzien van veldbedden en matrassen, terwijl er ook badkamers en latrines worden gebouwd. Dit alles wordt ook gecoördineerd door het NCCR.”

Naast de hulpverlening wordt geprobeerd andere plekken zodanig bewoonbaar te maken zodat de mensen, indien noodzakelijk, naar deze locaties kunnen verhuizen. Kolonel Slijngard voegt eraan toe, dat er ook ontsmettingsmateriaal wordt aangevoerd. “In samenwerking met Staatsolie en Grassalco zullen diverse wegen begaanbaar worden gemaakt, zodat de noodhulp makkelijker verloopt”, zegt de coördinator.

error: Kopiëren mag niet!