Laat zien dat je er bent voor het volk

Pesten, een ander pijn doen, is een wreed trekje in de mens. Het lukt de ene mens aardig om dit wrede trekje te bedwingen, die zal dus niet pesten. Maar een ander zaait gewetenloos pijn en geniet er zelfs van. Het pestgedrag onder kinderen is een bekend fenomeen.  

Als ik om me heen kijk, moet ik constateren dat vooral volwassenen de neiging tot pesten hebben. Wat kinderen en volwassenen gemeen hebben is het doel, ze willen met hun pestgedrag de ander pijn doen. Als excuus voor het kind kan worden aangevoerd dat hij of zij zich zelden van tevoren bewust is van de gevolgen van zijn pestgedrag. Een volwassene echter weet wel van tevoren dat zijn gedrag de ander veel schade zal berokkenen en pijn zal zaaien en heeft dat zelfs als doel. 

Tijdens de vorige regering werd de oppositie openlijk gepest en vernederd. Men genoot ervan om te demonstreren ‘wij hebben de macht, jullie hebben niets in te brengen.’  Als ik naar hun gedrag keek, vroeg ik me altijd af hoe mensen zichzelf kunnen respecteren als ze een ander vernederen en opzettelijk in een kwaad daglicht plaatsen.

Dit nare karaktertrekje steekt de laatste tijd bij vele oppositieleden vaak de kop op. Er wordt gesmeten met onterechte kritiek en verwijten aan het adres van de huidige regering. Zelfs een kind kan zien dat het doel is om bij het volk de indruk te wekken dat deze regering niet deugt. Het binnenland loopt elk jaar onder water en het is nog geen enkele regering gelukt om dit probleem aan te pakken. Toch wordt bij het volk de indruk gewekt dat deze regering niets aan dit probleem doet. Het is niet de eerste keer dat men van deze regering verwacht dat die met zijn toverstokje moet zwaaien om het probleem op te lossen.                                                                

Het nare van dit gedrag is dat, al wordt achteraf bewezen dat de beschuldigingen niet terecht zijn, het kwaad al is geschied. Deze beschuldigingen blijven bij velen hangen en dat is nou net het doel van de kwaadsprekers. Dit soort onvolwassen gedrag hoort niet thuis in een DNA.

Overal in de wereld wordt dit gedrag op de politieke vloer gebezigd. Men zoekt bewust naar stenen om ermee naar leden te gooien, men gaat dus op de persoonlijke toer. Er zijn zoveel belangrijke problemen waarvoor oplossingen moeten worden gezocht. In plaats van tijd en energie daarin te stoppen, besteden velen hun tijd aan verwijten en het aanvallen van leden. Men vergeet gemakshalve dat men daar zit om mee te helpen aan de opbouw van het land en niet op persoonlijke titel om lekker wraak te nemen, te pesten, en te dwarsbomen. Deze figuren denken alleen aan de eigen bevrediging. En het trieste is dat deze mensen echt geloven dat ze positief en kritisch bezig zijn.

Meestal worden mensen die worden gepest boos en uiten ze hun frustratie in gescheld of terugslaan. Een kind gaat bijvoorbeeld, slaan of huilen. Een volwassene kan zich af en toe verlagen tot dat kinderniveau en gaat schelden of zelfs op de vuist. Met dit gedrag wordt niet alleen het verkeerde voorbeeld afgegeven maar ook kostbare tijd verspild, tijd die men had kunnen gebruiken voor iets positiefs. Beide partijen blijven dan over en weer naar stokken zoeken om de ander mee te slaan. Gelukkig zijn er nog enkele fatsoenlijke leden die zich niet laten meeslepen in dit incorrecte gedrag, ze verlagen zich niet tot dat niveau. Ze weerleggen aanvallen op een correcte wijze met feiten en bewijzen en laten continu zien dat hun prioriteit ligt in de ontwikkeling van het land. (Bijv. Achaibersing en Cedric van Samson). 

Het is begrijpelijk dat een boos slachtoffer wil haten en wraak nemen. Maar juist deze gevoelens van haat, vergroten de macht van de pester. Door te haten, leg je de macht in handen van degene die je goede naam besmeurt. Zolang die haat er is, zal je niet vrij zijn om ver boven dit gepest te staan. Het is niet gemakkelijk om iemand die je pijn doet, vernedert en beledigt, correct te blijven behandelen en toch is dat de juiste houding. Door te glimlachen en vriendelijk te zijn, neem je hem of haar de macht uit handen en als hij geen macht meer over je heeft, kun je ook niet meer gekwetst worden.

Het volk verwacht volwassen en correct gedrag van de volksvertegenwoordigers. Zij die harie troesoe gedrag vertonen en onwaarheden spuien in plaats van samen te werken in het belang van het land, hebben niet het beste met het volk voor.                                    

Het volk wordt slechts gebruikt om een doel te bereiken. Tijdens de DNA- vergaderingen zie ik boosheid, verwijten en spot en hoor woorden die als bittere gal uit de monden vloeien. Enkelen zijn zelfs trots op dat gedrag: “Ai mi kos eng.”                   

Met modder gooien naar de concurrent is een van de manieren om je doel te bereiken. Het is de plicht van het volk om zulk gedrag af te straffen.                                                                          Beste mensen, u heeft beloofd om je in te zetten voor land en volk en niet om een kans te krijgen om een ander kapot te maken. Kom die belofte na!

There are 3 types of people in your life. Those who helped you in heavy times, those who have left you in your heavy times, and those who have caused  you your heavy times.

 Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!