Beleidsnotitie scalians binnenkort in regeringstop

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft een beleidsnotitie opgesteld met betrekking tot de aanpak van scalians in de Surinaamse waterwegen. Deze beleidsnotitie zal binnenkort binnen de regeringstop worden besproken om vervolgens in de regeringsraad daarover een definitief besluit te nemen. Dit deelde NH-minister ad-interim Kenneth Amoksi donderdag het parlement mee tijdens de begrotingsbehandeling.

De NH-minister ad-interim ging inhoudelijk niet in op de beleidsnotitie, maar het is duidelijk dat het beleid van de regering erop gericht is de drijvende goudverwerkingsfabrieken in de rivieren, kreken en meren te verbannen. De scalians moeten stoppen met het mijnen van goud op de bodem van de waterwegen. Reeds was besloten vervallen vergunningen niet meer te verlengen.

De scalians hebben een vernietigend milieu effect op de waterwegen.

Eerder zei NH-minister David Abiamofo tijdens de begrotingsbehandeling, dat het niet eenvoudig is ordening te brengen in de kleinschalige goudwinningsactiviteiten, omdat er grote economische belangen spelen met betrokkenheid van verschillende politici en invloedrijke personen. Onder druk van de Franse autoriteiten zijn vorig jaar scalians op de Marowijnerivier actief waren ontmanteld en verwijderd. 

Scalians Lawagebied

Minister Amoksi maakte er donderdag melding van, dat er thans voorbereidingen worden getroffen om in het Lawagebied de daar opererende scalians te ontmantelen. De eigenaren zijn ondertussen aangemaand om hun drijvende goudverwerkingsfabrieken te ontmantelen. Binnenkort gaat een gemengd team van Justitie en Politie naar het gebied voor deze operatie.

Voor wat betreft de ordening van de kleinschalige goudsector legde Amoksi uit, dat dit beleid grote prioriteit geniet bij de regering. Er is reeds een masterplan klaar en het wettelijk kader is reeds in place. Uit de woorden van de minister kan worden geconcludeerd dat het ontbreken van de nodige financiële middelen de grootste uitdaging vormt bij de uitvoering van dit beleid. Er is rollend- en varend materieel nodig om het diepe binnenland te kunnen bereiken.

De ordening van de kleinschalige goudsector heeft niet alleen betrekking op een aangepast beleid met betrekking tot de uitgifte van mijnbouwvergunningen. Het is ook gericht op de beheersing van de milieu effecten, de veiligheid en de aanpak van de criminaliteit. De ordening moet ook ervoor zorgen dat er meer inkomsten voor de staat uit de kleinschalige goudsector worden binnengehaald.

SS

error: Kopiëren mag niet!