Minister Tjong-Ahin: “Klimaatbeleid geen beleid van alleen regering”

Klimaatbeleid is geen beleid van de overheid alleen. Het gaat om een aanpak die in samenspraak én samenwerking met de gemeenschap gebeurt. Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) merkt op dat het bewustmaken van de gemeenschap over de effecten van klimaatverandering, een grote uitdaging is. Hij is van mening dat eenieder betrokken moet worden bij de samenstelling en uitvoering van het klimaatplan, dat mitigeren van de effecten tot doel heeft.

In dit kader wordt ook gewerkt naar een Surinaams Klimaatakkoord, waar onder meer de inheemse en marrongemeenschappen bij betrokken zullen worden. Het gaat om maatregelen om het land weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Een van deze effecten is de wateroverlast waarmee het land, voornamelijk het binnenland, de afgelopen decennia geconfronteerd is geraakt. Het is noodzakelijk dat Suriname zich als een van de 10 meest kwetsbare landen in de wereld weerbaar maakt tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Net als alle landen die deelnamen aan het Parijs Akkoord heeft Suriname ook zijn National Determined Contribution (NDC). In dit document geven landen aan wat ze willen besparen aan uitstoot van carbongassen alsook de adaptatiemaatregelen. Suriname heeft beloofd 93% bos te behouden, het bos veel beter te beheren en het beschermd gebied uit te breiden van 14% naar 17% tegen 2030.

Met betrekking tot de transportsector heeft Suriname beloofd, de import van oudere auto’s te stoppen.

Het beschermen van de kust door middel van mangroveaanplant en indien nodig door middel van de bouw van dammen wordt ook onderdeel van het NDC evenals verbetering van de afvalverwerking, de waterhuishouding en het beschermen van de landbouwsector tegen wateroverlast.

Over het bewustmaken van de gemeenschap zegt de bewindsman, dat binnen het ministerie een onderdirectoraat Klimaatverandering is waar ervanuit de overheid zaken worden aangestuurd. Er komt binnenkort een interdepartementale commissie voor klimaatverandering om vervolgens te gaan naar een nationale commissie klimaatverandering. In deze zullen alle stakeholders die enig belang hebben bij klimaatverandering gebundeld worden. “Het is nationaal belang”, aldus de minister.

Suriname stoot in vergelijking met andere landen vrij weinig carbon uit. Met de op handen zijnde olie- en gassector zal dat mogelijk niet zo blijven. Het land moet daarom erop voorbereid zijn dat er hard gewerkt zal moeten worden aan de balans, dit om de status van carbonnegatief niet verliezen, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname vrijdag 20 mei.

93 procent?

Overigens, in hoeverre Suriname nog steeds bestaat uit 93% bos en daarmee het groenste land ter wereld, is maar zeer de vraag. Al jaren wordt dit percentage genoemd, maar iedereen weet dat de afgelopen jaren veel bos is vernietigd, gekapt, om vooral plaats te maken voor (illegale) kleinschalige goudwinning, maar ook voor de grote goudmijnmultinationals IAmGold en Newmont. Daarnaast worden nog steeds veel bomen gekapt speciaal voor de houthandel. Satellietbeelden tonen de verwoesting van het Surinaams tropisch regenwoud.

PK/CDS

error: Kopiëren mag niet!