VIDS-bureau bestaat 20 jaar

Het is dinsdag 17 mei precies 20 jaar geleden dat de VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname) haar bureau instelde middels de inschrijving als stichting bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). De instelling van haar bureau was op grond van een aanbeveling uit de 4de VIDS-conferentie in 2001, te Powakka: “VIDS moet dringend een secretariaat instellen als vast aanspreekpunt en voor het professioneler aanpakken van de vele activiteiten die op gang gebracht moeten worden.” 

Het bureau is er en zij wordt bemensd door eigen kaders, die samen met het VIDS-bestuur beleid, programma’s en projecten formuleert en uitvoert voor het verbeteren en versterken van de positie en rechten van Inheemse volken in Suriname, zo meldt de VIDS op haar Facebook-pagina.

De vereniging laat weten, dat er vandaag de dag nog mensen van het eerste uur actief zijn en “die kunnen beamen dat er is gewerkt in de afgelopen 20 jaren en zelfs al daarvoor!” 

Enkele voornaamste resultaten zijn:

– ‘historische bewoning en gebruik’ onderzoeken in de regio’s Para, Beneden Marowijne, Wayambo, West Suriname;

– demarcatiekaarten van onze traditionele woon – en leefgebieden; momenteel wordt het Wayana gebied aangedaan (in samenwerking met stichting Mulokot);

– beleidsrapporten en andere publicaties;

– het succesvol aanbieden en verzorgen van trainingsprogramma’s aan dorpen;

– begeleidingstrajecten voor projectmatig werken en plannen voor de toekomst;

– deelname aan diverse commissies op nationaal niveau, en

– zeker niet te vergeten het Kali’na en Lokono vonnis, waarbij de staat Suriname is opgedragen om de rechten van Inheemse volken bij wet te erkennen en te beschermen (Zie de VIDS-website voor meer informatie: www.vids.sr ).

“Er is heel veel werk verzet en er is nog veel meer dat we willen bereiken met onze Inheemse gemeenschappen.”

“Dankbaarheid vult ons aller harten voor datgene wat wij reeds hebben bereikt; op de eerste plaats aan onze Schepper. Verder zijn we ook erkentelijk voor de bijdrage van een ieder, ook zij die ons zijn voorgegaan in de strijd. Het is altijd een eer om dienstbaar te zijn, in het bijzonder voor onze volksgenoten!”

In verband met het 20-jarig bestaan van het VIDS-bureau is een speciale ‘Proficiat poster’ gepubliceerd. “Het VIDS-team zal in de komende op ons bureau kort en bondig hun 𝘣𝘶𝘴𝘬𝘰𝘱𝘶 met u delen. Dit is een primeur voor de VIDS en wij hopen dat het zal bijdragen aan meer bekendheid van de VIDS en ons werk.”

error: Kopiëren mag niet!