Minister Mac Andrew ontvangt bestuur stichting Father Mother Figure

Steven Mac Andrew is sinds zijn aantreden als minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken in dialoog met het maatschappelijk middenveld over jongerenwerk. In dat kader ontving hij maandag 16 mei een delegatie van het bestuur van de stichting Father Mother Figure (FMF). Deze stichting focust zich op het verbeteren van de leerprestaties van schoolgaande jongeren tussen 8 en 18 jaar in verschillende woonwijken door professionele begeleiding van de doelgroep.

De stichting Father Mother Figure maakte de minister met een presentatie deelgenoot van haar activiteiten. De bewindsman bemoedigde de organisatie om voort te gaan met het goede werk, vooral op het gebied van schoolbegeleiding, omdat dit kan helpen om te voorkomen dat jongeren afhaken op school en in risicogroepen belanden. 

Mac Andrew was onder meer zeer te spreken over de integrale benadering van FMF, die niet alleen gefocust is op de begeleiding van jongeren, maar ook hun ouders. De bewindsman liet zich derhalve uitgebreid informeren over de wijken waar FMF actief is en vroeg ook nadere informatie over de sectoren, waarin personen die de Ondernemersschool van FMF hebben doorlopen, hun economische activiteiten ontplooien.

De bewindsman heeft bij deze gelegenheid weer zijn erkentelijkheid betuigd voor de inspanningen van alle organisaties en individuen die zich op hun eigen manier inzetten voor het verhogen van het welzijn van jongeren. Hij ziet echter graag dat het maatschappelijk middenveld haar acties in de komende periode zoveel mogelijk afstemmen op een gezamenlijk te ontwikkelen profiel voor de Surinaamse jeugd. Het bedoelde profiel, dat kernwaarden en normen zal behelzen, kan volgens hem als richtlijn dienen voor wat wij als samenleving wensen aan attitude en gedrag van jongeren. Het profiel kan in de komende periode ook helpen om de overheid en het maatschappelijk middenveld op een lijn te krijgen met betrekking tot de aanscherping en uitvoering van het jongerenbeleid. 

De minister zal hiertoe alle belanghebbenden betrekken, inclusief de doelgroep, om gezamenlijk de kernwaarden en normen te bepalen, welke wenselijk geacht worden.

error: Kopiëren mag niet!