Minister Somohardjo: Tweede actie van bond Grep weer een flop

De Bond van Ambtenaren bij de Bevolkingsadministratie Suriname (BABS), onder leiding van Donovan Grep, is continu bezig onrust te creëren binnen het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB. Net zoals de eerste actie van de bond is ook de twee actie een flop geworden, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag 17 mei. 

Hun doel om de dienstverlening bij de CBB te stagneren is ze weer niet gelukt, want bij beide acties heeft de dienstverlening normaal voortgang gehad.

Somohardjo is de ambtenaren en het staf van het CBB erkentelijk voor hun inzet en is erg trots op hen dat ze niet in de misleiding zijn getrapt van Grep. Het stemt hem goed, dat de ambtenaren hebben geluisterd naar de oproep van de CBB-directrice Kanpé-Pokie om de dienstverlening niet te stremmen. Dat is volgens hem ook meer dan terecht, want deze directrice is de beste die het CBB ooit zal zien en daarom verdient zij alle ondersteuning, aldus de bewindsman.

Het blijkt nu ook dat Grep meer bekend als ‘lucky number 7’ niet alleen in de politiek is geflopt, maar ook in de vakbond. Somohardjo heeft geen behoefte meer om te reageren op de bond of op Grep, want zelfs bestuuursleden van de bond waaronder de heer Deel, leidinggevende van BVB Sipaliwini aan de Dr. Sophie Redmondstraat, gaf geen gehoor aan de oproep.

Somohardjo geeft aan, dat er geen sancties komen voor de groep ambtenaren die wel heeft meegedaan met de acties. Dat geldt indien zij zich weer normaal op het werk melden. 

Volgens Somohardjo krijgt de dienstverlening normaal voortgang. Voor deze groep die zich niet op het werk aanmeldt, zullen mogelijkheden bekeken worden om ze elders in te zetten binnen de overheid in het kader van de public sector reform.

error: Kopiëren mag niet!