BIBIS vraagt informatie concessie uitgifte Tigri met haar te delen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, zegt niet bekend te zijn met informatie die erop zou moeten duiden dat de Guyanese autoriteiten bezig zijn concessies uit te geven in het Tigri-gebied. Zij vraagt een ieder die bewijsbare informatie hierover beschikt, deze met haar te delen zodat het gerichte stappen kan ondernemen naar de Guyanese regering toe.

Buitenlandse Zaken-minister ad interim, Armand Achaibersing, die vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement sprak, zei dat in 2013 een soortgelijk geval zich heeft voorgedaan. De Guyanese regering heeft toen aan een Braziliaans bedrijf toestemming verleend om bij de Mouri Mountains verkenningsactiviteiten te ontplooien. De Mouri Mountains bevinden zich dichtbij de Braziliaanse grens in het Tigri-gebied. Tijdens de virtuele oriëntatie door de Nationale Grenscommissie indertijd is deze grootschalige activiteit niet opgevallen, maar uit berichten in de media en andere inlichtingen kon wel het bewijs hiervoor geleverd worden. Door hevige protesten van Suriname naar zowel de Guyanese als de Braziliaanse regering toe, is de uitgifte van concessies toen teruggedraaid. Indien het ministerie van Buitenlandse Zaken nu weer gerichte stappen moet ondernemen, dient zij over concrete informatie te beschikken. Vandaar de oproep om beschikbare informatie met haar te delen. 

Verkeerde landkaart 

Minister Achaibersing zei ook, dat het regelmatig voorkomt dat Guyana landkaarten uitgeeft en gebruikt waarop het Tigri-gebied als te zijn Guyanees grondgebied wordt weergegeven. Vanaf het moment dat dit gebeurt tekent het ministerie van Buitenlandse Zaken schriftelijk protest aan bij de Guyanese autoriteiten.

Het komt echter ook voor, dat diverse organisaties, de media en zelfs ook officiële overheidsinstanties de kaart met de onjuiste weergave van het Surinaams grondgebied gebruiken. Er wordt dus gebruik gemaakt van de Guyanese weergave. Dit is volgens de Buitenland-minister ad interim zeer spijtig en verzwakt het internationaal standpunt van Suriname. Het is zelfs vaak voorgekomen, dat op internationale- en regionale bijeenkomsten de verkeerde kaart wordt gebruikt.

In 2019 is een regeringsinstructie uitgevaardigd voor alle delegaties die deelnemen aan internationale en regionale bijeenkomsten over hoe zij zich moeten opstellen wanneer een onjuiste weergave van het Surinaams grondgebied wordt geconstateerd. Er is hiervoor een standaard tekst geformuleerd die tijdens vergaderingen gebruikt moet worden. Deze instructie met de juiste kaart van Suriname is volgens de minister verstuurd naar alle ministeries, mediahuizen en staatsbedrijven.

Het gebruik van de landkaart op alle ministeries, scholen, instituten en andere instellingen dient te gebeuren met de juiste weergave van het grondgebied en de officiële grenzen. Consistent gebruik van de kaart van Suriname met de officiële landsgrenzen moet bijdragen tot het verhogen van het bewustzijn over de omvang van het Surinaams grondgebied alsmede het nationaal gevoel. Hierdoor wordt de positie van Guyana die de zuidwestelijke driehoek claimt verzwakt, aldus de Buitenland-minister ad interim Armand Achaibersing.

SS 

error: Kopiëren mag niet!