Winkeliers en dorpsbewoners geschokt door fatale beroving te Snesikondre

Een schokgolf trok donderdag 12 mei door Snesikondre, een dorp in Marowijne, en de wijde omgeving, nadat een winkelier in de vroege ochtend het leven had gelaten bij een roofoverval. Terwijl nog onduidelijk is wat is gebeurd circuleerde een lugubere foto van het slachtoffer op social media, tot afgrijzen van de redactie van Dagblad Suriname.

Ondervoorzitter Norris Liu van de Suriname Chinese Business Alliance zegt allereerst, dat er al te lang wordt gepraat over de veiligheid van winkeliers in Suriname. Zolang, dat er ondertussen weer een dode is te betreuren. Hij merkt op, dat de winkeliers in angst leven omdat zij vooral nu, vanwege de economische situatie, een gemakkelijk slachtoffer zijn voor criminelen.

Banken

Hij noemt verrassend ook de banken als een factor waardoor die onveilige situatie verder is toegenomen. “Omdat de banken moeilijk doen met die 4 procent regeling waardoor mensen niet zo snel hun geld gaan storten en criminelen weten dat zij nu een grote kans hebben om thuis of op de zaak geld te vinden. De criminelen weten ook dat de meeste winkeliers een wapen hebben waardoor zij geen kansen meer nemen, ze schieten direct”, zegt Lui. “De overheid moet ons beschermen, de situatie is nu heel slecht.” Hij ziet als een van de oplossingen het eenvoudig kunnen storten van de gelden op de bankrekeningen. “En het gezond maken van de economie. De overheid moet met de banken praten over die 4 procent. Winkeliers behalen geen winsten meer als vroeger. “Onlangs hadden wij ook een onderhoud met de president en hij beloofde ons om een werkgroep in te stellen, tot op heden wachten wij op het vervolg daarvan”, brengt Lui onder de aandacht.

Hij merkt ook op, dat hij van alle kanten door de media wordt gebeld over het drama te Snesikondre maar deelt mee dat alle aandacht te laat is voor deze meneer. “Het is tijd voor actie”, zegt hij. “Er moet wat gebeuren”, besluit Lui.

Veiligheid

Ook VHP-volksvertegenwoordiger Chuanrui Wang reageert geschokt op het nieuws. Wang noemt de winkeliers ‘frontliners’ die net als tijdens de Covid-pandemie als een van de grootste en eerste groepen het eerst werd aangevallen. “Veiligheid is belangrijk voor de winkeliers, ook in de binnenstad, maar in het binnenland weten wij dat de situatie daar nooit geweldig is geweest.” Wang laat weten, dat de winkeliers in diverse appjes hebben aangegeven “bang te zijn”. Hij zegt dat “als dit vandaag met een winkelier is gebeurd, het ook met de mensen in het dorp kan overkomen.” Het geweld keurt hij ten zeerste af en verder verwacht hij een optreden vanuit regeringszijde.

Reacties vanuit het dorp

“De mensen van het dorp zijn geschrokken. Politie en militairen zijn aanwezig, maar de veiligheid is toch niet goed”, zegt een bewoner. Volgens hem is een persoon naar de Franse kant vervoerd voor medische hulp.

Hij zegt dat er berovingen aan de rivierzijde plaatsvinden. “De rovers komen met boten en auto’s en zijn zwaar bewapend waardoor het nodig is om tenminste een controlepost te hebben bij de ‘Moengokruising’.

Een andere bewoner haalt aan, dat er een post was langs de rivier, maar dat die is verplaatst naar hoger gelegen gebied door het oprukkende water, reeds jaren terug. “Men is niet permanent langs het water en daar wordt gebruik van gemaakt door de rovers”, merkt de man op. Hij oppert het idee voor een wachtgebouw langs de rivier. Volgens hem loopt het niet overal onder water en is dat ook niet het hele jaar door. “Het is een internationale grens langs de Marowijnerivier waarbij participatie met de bewoners ook nodig is. Het is strategisch, van daaruit controleer je alle stromen die naar de Lawa en de Tapanahony gaan, maar er ontbreekt een actieve controle”, zegt de bewoner die graag een ‘roadblock’ ziet op de weg naar Langatabbetje, het dorp dichtbij Snesikondre.

RB

error: Kopiëren mag niet!