Oproep ter bevordering van dierenwelzijn in Suriname

Het valt niet te ontkennen, dat de prijzen van alle producten in de winkels drastisch zijn gestegen in de afgelopen periode. Voor veel diereneigenaren zijn honden- en kattevoer niet meer te betalen. Uit wanhoop ziet men vaak geen andere uitweg dan hun huisdier(en) te dumpen met alle gevolgen van dien.

Facebook staat bol van de foto’s van gedumpte nestjes, al dan niet met hun moeder, alsook volwassen dieren. De oproepen iedere dag voor foster opvang, door dierenvrienden, die dit dierenleed niet kunnen aanzien, zijn talloos!

Doordat er nu zoveel gedumpt wordt, is helaas de honden- en katten overpopulatie nog meer toegenomen. Het is een regelrechte ramp en  een vicieuze cirkel waaraan er geen eind lijkt te komen. De honden en katten blijven zich vermenigvuldigen. De wijfjes kunnen tot driemaal per jaar een nestje krijgen van soms wel 12 kleintjes. Er is geen limiet voor de mannetjes hoeveel wijfjes zij per dag kunnen bevruchten.

De vele sterilisatieprojecten die al jaren plaatsvinden in Suriname bleken vruchten af te werpen in 2019 en men kon een teruggang in de overpopulatie waarnemen. Nu kunnen deze projecten de enorme toename van honden en katten niet meer aan. Al hoeveel dieren er per project onvruchtbaar gemaakt worden, het blijft een druppel op een gloeiend hete plaat.

Helaas is niet ieder lid van het Korps Politie Suriname, KPS, op de hoogte van de Wet Dierenwelzijn die al jaren bestaat. Te vaak is het ook zo, dat er helemaal niet gehandeld wordt wanneer er een melding van dierenmishandeling of dierenleed binnen komt.

Assembleelid Stephen Tsang heeft deze problematiek recentelijk aangehaald en aandacht gevraagd voor een oplossing.  Als gevolg van de oproep van de heer Tsang, hebben wij een on-line petitie gemaakt die wij willen presenteren aan:

  1. De minister van Economische Zaken met het urgent verzoek dierenvoeding op de lijst van basisgoederen te plaatsen, zodat die betaalbaarder kunnen worden.
  1. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij met het urgent verzoek een post te budgetteren op de overheidsbegroting met de toekomstige inkomsten uit de olie- en gassector om zodoende de geregistreerde dierenorganisaties financieel of in nature tegemoet te komen. Immers deze opbrengsten moeten iedere Surinamer, alsook de dieren, ten goede komen.
  1. Het Hoofd van het KPS met het verzoek ieder lid van dit korps op te leiden inzake een 100% handhaving van de Wet Dierenwelzijn.

Wij vragen u hierbij uw stem uit te brengen door deze on-line petitie te tekenen en te delen met eenieder. U moet niet betalen aan het eind, maar gewoon klikken op “I will share instead”.

Dank u wel.

Karin Wanner-King

Founder/President

Caribbean Spay Neuter

error: Kopiëren mag niet!