IMT binnen korps politie stelt twee werkgroepen in

Het Interim Management Team (IMT) dat bij het Korps Politie Suriname, KPS, is ingesteld, moet ervoor zorgdragen dat de reorganisatie binnen de politieorganisatie plaatsvindt. In dit kader is woensdag 11 mei een aanvang gemaakt om te komen tot de vaststelling van het formatiehuis KPS en het evalueren en reorganiseren van de Politieacademie en het Politieonderwijs. Ter realisering hiervan zijn door het IMT onder leiding van de waarnemend korpschef, de commissaris van politie R. Kensen, twee werkgroepen ingesteld.

De werkgroep formatiehuis KPS, die bestaat uit de commissarissen van politie W. Randjietsing-Poeran en O. Jacott, de hoofdinspecteurs van politie F. Joseph-Nahomie, M. Palmtak en drs. R. Hellings, de onderinspecteur van politie M. van Hamme, de vertegenwoordigers van de Surinaamse Politie Bond (SPB) S. Boedhoe en V. Ghiraw, de beleidsadviseur drs. S. Briedjlal en de hoofd beleidsmedewerker mr. S. Ramsanjhul, is belast met de volgende taken:

 • evalueren van het huidige organogram KPS en het ontwerpen van het nieuwe organogram KPS;
 • evalueren van de formatiestaat officieren;
 • ontwerpen van de formatiestaat onderofficieren, manschappen, burgerpersoneel en specialismen;
 • ontwerpen van het formatiehuis KPS en het ondernemen van alle relevante acties in het kader hiervan;
 • het doen goedkeuren van het nieuw formatiehuis KPS.

De werkgroep evaluatie Politieacademie en Politieonderwijs, die bestaat uit de commissaris van politie W. Randjietsing-Poeran, de hoofdinspecteurs van politie M. Reumel, F. Joseph-Nahomie, M. Palmtak en D. Lie A Kwie, de inspecteur van politie 1e klasse mr. J. Kandhai, de vertegenwoordigers van de Surinaamse Politie Bond (SPB) S. Boedhoe en V. Ghiraw, de beleidsadviseur drs. S. Briedjlal en de hoofd beleidsmedewerker drs. E. Gezius, zal zich bezighouden met:

 • evalueren van het huidige politieonderwijs op alle niveaus;
 • evalueren en inrichting van de PA;
 • doen plegen van de inspanningen om te geraken tot accreditatie van de opleidingen aangeboden door de PA;
 • borgen van generieke en specialistische opleidingen en trainingen binnen de PA;
 • opstellen van het meerjarenbeleidsplan/ meerjarenbeleidsprogramma van de PA;
 • alle andere werkzaamheden in het kader van het onderhavige.

Deze twee werkgroepen zullen om de twee weken een voortgangsrapportage van de gepleegde inspanningen overleggen aan de vertegenwoordiging van het IMT, de plaatsvervangend korpschef, de directeur Operaties KPS en de directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer, de commissarissen van politie S. Changoer, B. Isaacs en R. Akkal.

Vermeld dient te worden dat deze werkgroepen bestaan uit deskundigen binnen het KPS zelf, die waar nodig op zowel nationaal als internationaal gebied bruggen zullen slaan om te komen tot het gewenste resultaat, zo bericht het korps vrijdag 13 mei.

error: Kopiëren mag niet!