Heirnrichting Palmentuin, Kerkplein en Fort Zeelandia

In het Waaggebouw vond woensdag 11 mei een succesvolle bijeenkomst plaats met de publieke- en private sector over de herinrichting van de Palmentuin, het Fort Zeelandia en het Kerkplein.

De Palmentuin zal als eerste aangepakt worden. Deze aktiviteiten vallen onder de Paramaribo Urban Rehabilitation Programma (PURP), welke onder supervisie is van het Directoraat Cultuur, Ministerie van onderwijs Wetenschap en Cultuur.

Het accent van deze “Placemaking en Landscaping” presentatie concentreerde zich op het beter gebruiken van de historische binnenstad opdat het naast de ingezetenen, ook voor toeristen aantrekkelijk is om te vertoeven. Sinds juli 2021 wordt gewerkt aan de tot stand koming van  een concept placemaking strategie, die moet uitbeelden hoe deze openbare plekken het beste aangepakt kunnen worden.

In januari 2022 is gestart met het ontwerp voor deze strategie oftewel de landscaping voor de geselecteerde plekken. De eerste concept ontwerpen zijn gepresenteerd, waarbij de mogelijkheid werd geboden commentaren te geven en opmerkingen te plaatsen voor aanvullende concepten.

Tijdens de presentatie werd de nadruk gelegd op onder andere het te gebruiken materiaal en meubilair, en het benutten van onze kunst-en cultuur sector, maar ook het betrekken van private ondernemerschap dat belangrijk is voor duurzaam onderhoud van de plekken.

De aanwezigen vanuit de overheid en private sector hebben goed gebruik gemaakt van de gelegenheid en er zijn afspraken voor vervolgbijeenkomsten in kleinere groepen met bestaande en nieuwe groepen van belanghebbenden. Een van de voornaamste adviezen vanuit het publiek was om gebruik te maken van de juiste geschiedenis voor elk gebied door middel van bestaande organisaties die reeds actief zijn in elk gebied.

Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomsten is om behoorlijk maatschappelijk draagvlak te krijgen van alle  betrokken stakeholders, alvorens PURP van start gaat met de noodzakelijk herinrichting van de gebieden. De Placemaking strategie wordt eind mei opgeleverd aan het Directoraat Cultuur en de voorbereidingen voor aanbestedingen van de renovaties (Landscaping) starten hierna.

error: Kopiëren mag niet!