Meteodienst verwacht hevige rukwinden en zware regenbuien

Het Crisisteam Infrastructuur en Rampen (CIR) en de Meteorologische Dienst Suriname (MDS), vallend onder het ministerie van Openbare Werken (OW), zijn bezig voorbereidingen te treffen vanwege te verwachten ‘natuurrampen’, zo bericht de Communcatie Dienst Suriname donderdagavond 12 mei.

Er is voldoende aanleiding om de gemeenschap te waarschuwen voor hevige rukwinden die binnenkort worden verwacht. Deze kunnen ook gepaard gaan met zware regenbuien, derhalve blijft het OW-ministerie de samenleving op de hoogte houden door eenieder op tijd van de juiste informatie te voorzien.

Uit onderzoekingen en metingen is gebleken dat de Inter Tropische Convergentie Zone (ITCZ) zich momenteel boven Suriname bevindt, die regelmatig mede geactiveerd zal worden door langstrekkende golfstoringen en uitlopers van lage druk gebieden. De periode van mei-september wordt  gekarakteriseerd door langstrekkende tropische golven (vanuit de westkust van Afrika). Verwacht wordt dat de tropische golven en orkanen heel actief zullen zijn dit jaar, vanwege de nu al geregistreerde hoge zeewatertemperatuur van de Tropische Atlantische Oceaan, de Golf van Mexico en de Caribische zee.

Het kan zo nu en dan heel erg droog en warm zijn, maar tot augustus van dit jaar zal de frequentie van onweersbuien blijven toenemen. Deze buien kunnen gepaard gaan met af en toe kortstondige rukwinden, waarna er ook windhoosontwikkeling kan plaatsvinden bij gunstige weersomstandigheden. Het orkaanseizoen begint in juni en eindigt in november. Afhankelijk van de locatie en verplaatsing van de orkanen, kan Suriname beïnvloed worden door de spiraalband, welke gepaard gaat met zware neerslag en rukwinden, waarvan de windsnelheden hoger kunnen zijn dan 70 kilometer per uur. 

Verder wordt aangegeven dat windstoten zich ontwikkelen rondom buien, ze kunnen plotseling toeslaan en van windrichting veranderen, maar de echte zware windstoten treden op bij onweersbuien.

De instanties van het OW-ministerie stellen de gemeenschap eveneens in kennis dat tijdens een onweersbui de temperatuur plaatselijk kan dalen tot wel tien graden. Bij zo een situatie is er sprake van een downburst waarbij sterke windsnelheden worden gemeten, geassocieerd met stortbuien. In Suriname kennen we dit als Sibi Busi. Deze windhozen komen in deze periode ook voor in Suriname. Het is een wervelwind, die zichtbaar is onder een onweerswolk als een trechtervormige slurf. Windhozen veroorzaken ook heel veel schade aan gebouwen en bomen. Doordat de windrichting of windsnelheid verandert met de hoogte, zorgt dat ervoor dat er rotatie ontstaat in de onweerswolk en de wolk kan beginnen te draaien. Als deze draaiende luchtkolom wordt opgenomen door de stijgbewegingen (turbulentie) in de wolk, ontstaat een draaiing rond een verticale as. Wanneer de trechter de grond bereikt is de tornado of windhoos geboren. 

Belangrijk om te weten is, dat bomen in de omgeving van huizen en wegen een gevaar kunnen vormen voor en tijdens stormachtige weersomstandigheden. Suriname wordt momenteel geconfronteerd met veel neerslag met als gevolg dat de bodem volledig verzadigd raakt, hierdoor hebben bomen minder houvast en kunnen sneller omvallen.

“Controleer bomen in de omgeving op oud hout of te lange takken die te dicht bij uw huis groeien en snoei waar nodig. Controleer of er zinkplaten los zitten en reinig jaarlijks de dakgoten. De laatste 10 jaren hebben we te maken gehad met een verhoogde frequentie van natuurrampen, derhalve is het hierdoor raadzaam een verzekering af te sluiten tegen storm en natuurrampen. Schuil nooit onder een boom bij een harde wind, takken kunnen afbreken en bomen kunnen ontwortelen. Blijf tijdens een storm binnenshuis en ga alleen naar buiten als het echt moet. Rijd vooral op hoofdwegen en vermijd wegen geflankeerd door bomen. Parkeer je auto niet onder bomen”, zo schrijft de CDS.

Indien u na de storm hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing via het nummer 114 of het Crisisteam Infrastructuur en Rampen van Openbare Werken via het bel- of appnummer 8989114.

error: Kopiëren mag niet!