Academisch Ziekenhuis Paramaribo staat stil bij Dag der Verpleging

Het was woensdag de jaarlijkse Internationale Dag van de Verpleging. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft stilgestaan bij deze dag en genomineerde personeelsleden van vier verschillende secties in de bloemetjes gezet. Daarbij werden ook de Voedingsassistent, Verloskundige, Ziekenverzorgende en Verpleegkundige van het Jaar gekozen. Het gaat respectievelijk om Nathalie Pocornie, Suzylen Cairo, Sophia Beerstag-Plet en Jane Rodjan-Ravenberg. 

De genomineerden werden bij deze gelegenheid toegesproken door algemeen directroce Claudia Marica-Redan, medisch directrice Lindy Liauw-Kie Fa en verpleegkundig directrice Faucia Niamut. Allen legden de nadruk op de rol van de verplegenden en de zorg aan de zieke mens. 

Marica-Redan sprak van een bijzondere dag. Zij merkte op, dat de verplegenden dag in dag uit vanuit hun professie toewijding en inzet tonen, gebaseerd op kennis, aandacht en toewijding. “Jullie komen naar het ziekenhuis om te doen waarvoor jullie zijn opgeleid en staan klaar voor de patiënten die naar het ziekenhuis komen voor de nodige zorg.” Volgens de directrice van het AZP staan de verplegenden klaar om te excelleren en te dienen, terwijl ook zij het heel moeilijk hebben. Marica-Redan zei ook, dat de verpleegkundigen in hun keuze voor het beroep een bewuste stap hebben genomen. Volgens haar gaat het beroep hand in hand met liefde en dient het ook gewaardeerd te worden. Ze noemde de verplegenden de ruggengraat en het kloppend hart van het ziekenhuis en samen zal men de komende uitdagingen het hoofd bieden. 

De directrice betitelde de verpleging als een belangrijke stakeholder van het ziekenhuis. De verplegenden mogen daarom niet achterblijven. In deze is de herwaardering c.q. waardering van het loon een belangrijke speerpunt. Marica-Redan erkent dan ook dat er loonaanpassing moet komen. 

Zich richtend tot de genomineerden sprak medisch-directrice Liauw-Kie Fa van de ogen en oren dan wel de intermediair tussen patiënt en arts. Ook zij noemde de verpleegkundigen de ruggengraat van het ziekenhuis en de zorg. Liauw-Kie Fa bedankte hen voor hun inzet en erkende dat er onder moeilijke omstandigheden gepresteerd moet worden. Het personeelstekort is ongelofelijk, terwijl de druk om kwaliteit te leveren reëel is. De medisch-directrice herinnerde echter eraan, dat Florence Nightingale als grondlegster van het verpleegkundig beroep met liefde heeft gedaan wat ze kon. 

Volgens verpleegkundig directrice Niamut zijn de directie en patiënten niets zonder de verpleegkundigen. Zij noemde deze groep dan ook helden. Niamut sprak de groep ook toe vanuit haar rol als lid van de Raad van Verpleegkundigen in Suriname. Zij bleef stilstaan bij het thema van de dag, namelijk: “Nurses, a voice to lead. Invest in nursing and respect rights to support global health”. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zal er tegen 2030 wereldwijd een tekort van 9 miljoen verpleegkundigen zijn indien overheden niet in de zorg investeren. 

Niamut zei, dat verpleegkundigen ook deskundigen zijn. Zij moeten elkaar kunnen corrigeren, positief en kritisch naar elkaar zijn. “Werken vanuit klantgericht denken en doen helpt de dienstverlening beter te waarborgen en levert meer plezier in de gezondheidszorg”, aldus de verpleegkundig directrice, die de aanwezige verpleegkundigen herinnerde aan Code of Conduct en de door hen afgelegde eed.

error: Kopiëren mag niet!