EID-UL-FITRE gebed op het plein doet islamitisch pijn

“Ondersteun [help] mekaar in gehoorzaamheid en godvrezendheid en ondersteun [help] mekaar niet bij zonde en onrecht…”.  (Heilige Qur’aan; Hoofdstuk 5: Vers 2)

Als je het hebt over de Islam, dan wordt het direct een collectieve verantwoordelijkheid van de ‘Ummah’. Bovenstaande vers geeft duidelijk  aan dat elke moslima/moslim persoonlijk verantwoording zal moeten afleggen aan Allah (swt) op de Dag Des Oordeels, waarom zij / hij o.a. iets wel/niet heeft gecorrigeerd wat Islamitisch onjuist was.

Wanneer men stelt dat men het Eid-ul-fitre gebed gaat verrichten op het Onafhankelijkheidsplein, dan maak je het  tot een collectieve zaak van moslims (en in feite ook van niet moslims ) en dan moet dat gebeuren conform de Islamitische regels; anders is het wanneer men stelt dat  het Eid-ul-fitre gebed  verricht zal worden conform zelf gemaakte regels, dan zal men minder moeite hebben.

Wij hebben op basis van beeldmateriaal kunnen vaststellen, dat de president van de republiek Suriname Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi, tijdens het  Eid-ul-fitre gebed op het plein, direct achter de imam stond. Deze bijzondere plaats dient volgens de  ‘shariah’ gereserveerd te worden voor de persoon die de plaats van de Imaam [voorganger] zal innemen als er eventueel iets gebeurt, waardoor de Imaam het gebed niet meer kan leiden. Mocht er wat gebeuren met de Imaam, dan dient de plaatsvervanger genaamd de “Naa’iebul Imaam” deze plaats in te nemen en het gebed verder te leiden en ook af te ronden. Derhalve zijn dezelfde voorwaarden die gelden voor de  Imaam ook van toepassing voor het profiel van de Naa’iebul Imaam; nl dat de Naa’iebul Imaam net als de Imaam een persoon dient te zijn die: [1] Kennis bezit over alle zaken rond het gebed (verplichte, ‘sunnah’, aanbevolen, afgeraden zaken van het gebed alsook de dingen die het gebed verbreken, het corrigeren van fouten binnen het gebed, etc), [2] Kennis over de recitatie van de Heilige Qur’aan (de correcte uitspraken, articulatie van de letters, implementatie van alle leesregels, etc] alsook de memorisatie van de minimale hoeveelheid aan Qur’aan om het gebed te leiden en kennis over de ‘sunnah’ [3] Kennis bezitten over de zaken die een persoon niet dient te doen dat de beloningen laat afnemen van het gebed (bijvoorbeeld; ontucht plegen, alcohol drinken, gokken, zijn baard bewust wegscheren of korter knippen dan de minimale lengte, etc).

Het verdient geen discussie dat de imaam verantwoordelijk is voor het gebed en degenen die achter hem staan in gebed. Het is onderdeel van zijn plicht / taak om de rijen te controleren voor het gebed aanvangt. Op de Dag Des oordeels dient hij hieromtrent en omtrent de mensen die achter hem staan in gebed verantwoording af te leggen aan Allah (swt). Op basis van de ‘shariah’ moeten wij stellen dat alleen moslims en moslima’s kunnen deelnemen aan het Islamitisch gebed; de ‘shariah’ is alleen te toetsen op moslims en moslima’s. In feite logisch. De allereerste zin in het gebed bevestigd dit; Bismillahir Rahmanir Rahiem (In de naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle). Slechts enkel en alleen een moslima/moslim kan hiervan overtuigd zijn. Hoe kan jij aanhanger zijn van bijvoorbeeld het Christendom (Jezus (Isa a.s.) is god) en tegelijkertijd een gebed beginnen in de naam van Allah (swt).

De President gaat in deze ook niet vrijuit; omdat hij zich omzichtig genoeg dient te laten informeren, indien hij deelneemt aan religieuze en culturele ceremoniën.

Het behoort ook tot mijn Islamitische plicht om, in het bijzonder, de moslim zusters erop te wijzen niet alles klakkeloos en blindelings op te volgen. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor al uw daden en zal ook hiervoor persoonlijk  ter verantwoording geroepen worden door Allah (swt). Sterker nog, de Islam leert ons om alles wat wij doen te toetsen volgens de regels en wetten van de Islam. De leerstelling van de Islam ( dus niet wat individuen doen) beschermt de vrouw. Wanneer men vrouwen zo in het openbaar op het plein laat bidden, dan zijn er tig voorbeelden van de profeet Mohammad (saw) waaruit blijkt  dat hij dit nooit zou toestaan. Nooit! Slechts de logische redenering dat wanneer een vrouw in ‘sadjah’ ( De positie waarbij in knielende houding het voorhoofd  op de grond is en haar achterwerk omhoog in de lucht) is, dit aanstootgevend zou kunnen zijn voor mannen die hiernaar kijken en vooral voor degenen die  achter de vrouwen zijn. Zelfs in een normale situatie zou elke respectabele vrouw het gênant vinden om zou gefotografeerd te willen worden…  Het in het openbaar toelaten van dit spektakel heeft ook te maken met o.a. hoeveel respect jij voor de vrouw hebt.  Het moet toch kunnen om tenminste  een omheining rondom de vrouwen te plaatsen. Minimaal ?

Middels deze heb ik de gemeenschap slechts willen voorzien van de juiste Islamitische kennis, normen en wetten, waarbij het beoordelingsrecht en veroordelingsrecht het alleen prerogatief is van de Schepper Alllah (swt).                                                                                                                                                    ‘Fi Sabilallah’

N. Walie Taus

error: Kopiëren mag niet!